marți , 20 octombrie 2020
A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Acasa / Administrație locală / „CONSILIERII LOCALI DIN GIURGIU BLOCHEAZĂ PROIECTUL REGIONAL DE APĂ ŞI CANAL!” CINE FACE ACEASTĂ ACUZAŢIE ŞI DE CE?

„CONSILIERII LOCALI DIN GIURGIU BLOCHEAZĂ PROIECTUL REGIONAL DE APĂ ŞI CANAL!” CINE FACE ACEASTĂ ACUZAŢIE ŞI DE CE?

Acuzaţia este lansată de conducerea ADI „Sănătate asigurată prin apă curată”, care a emis un comunicat de presă, în care explică despre ce este vorba:

Consiliul Local Giurgiu blocheaza Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judetul Giurgiu in perioada 2014 — 2020.

In sedinta Consiliului Local Giurgiu din data de 10.07.2019, consilierii locali ai Municipiului Giurgiu au respins Proiectul de Hotarare privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Sanatate Asigurata prin Apa Curata”, pentru exercitarea atribuțiilor, drepturi1or și obligațiilor prevăzute la art. 27 din Legea 51/2006.

Aparent acest lucru nu este unul de mare importanta, dar in realitate aceasta decizie a consilierilor locali giurgiuveni duce la blocarea celui mai mare protect din judetul Giurgiu finantat din fonduri europene.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Giurgiu in perioada 2014 – 2020 are in vedere implementarea Masterplanului si a Listei cu investitiile prioritare 2014-2020 in judetul Giurgiu – alimentare cu apa si canalizare, si are o valoare de mult peste suma de 106.063.107 euro.

Proiectul se afla intr-o stare avansata, atata vreme cat exista Contract de finantare aferent pregatirii aplicatiei incheiat cu MDRAPFE, cat si Contract de asistenta tehnica incheiat cu Eptisa Romania SRL.

Pentru ca acest proiect sa indeplineasca cerintele ghidului de finantare, o serie de conditii prevazute si in legislatia nationala din domeniu trebuiesc indeplinite de catre partile implicate in proiect: ADI ”Sanatate Asigurata prin Apa Curata”, SC Apa Service SA si UAT-urile membre ale Asociatiei.

Acest aranjament institutional format din cei de mai sus, trebuie sa functioneze conform prevederilor legale din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, care precizeaza la art. 28 alin 2′ ca ”a)unitătile administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, in calitate de acționari/asociați ai operatorului regional„ prin intermediul asociatiei, sau, dupa caz, unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunarii generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct si o influență dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care î1 exercită asupra structurilor proprii in cazul gestiunii directe.

Controlul direct şi o influență dominantă se concretizeaza prin art. 27 alin 3 din Lg 51/2006 care prevede ca pentru ”operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilități publice, in baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociație de dezvoltare intercomunitara, atributiile de autoritate tutelară se exercită de catre asociatia de dezvoltare intercomunitara, in numele şi pe seama unităților administrativ-teritoriale.”

Deoarece in Romania legislatia este alambicata si confuza, pentru ca acest articol de lege sa produca si efecte trebuie ca UAT-urile membre ale Asociatiei sa acorde un mandat special in acest sens, prevedere regasita la art. 10 alin 5 din aceeasi lege: ”exercitarea atributiilor, drepturilor si obligațiilor prevazute la art. 8 alin. (3) lit. a), d’), d2), i) -k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (5) este conditionată de primirea in prealabil a unui mandat special din partea autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației.”’

In conditiile in care un astfel de mandat special nu era acordat, ADI ”Sanatate Asigurata prin Apa Curata”, solicita tuturor UAT-urilor membre, inclusiv Consiliului Local Giurgiu, acordarea acestuia, pentru a putea remedia aceasta problema de a carei rezolvare depinde aprobarea proieetului de apa si apa uzata de la nivelul judetului Giurgiu.

Pentru a se asigura de corectitudinea demersului, ADI-u1 solicita si Ministerului Fondurilor Europene o pozitie referitoare la situatia din Giurgiu, minister care printr-o adresa confirma ca ”sunt indeplinite conditiile institutionale necesare accesarii finantarii POIM pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Giurgiu in perioada 2014 – 2020, de catre aceste entitati in temeiul dispozitiilor art. 10 alin. 5 corelate cu cele ale art. 27 alin. 3 din Legea nr. 51/2006”         ‘

Cu toate ca au avut la dispozitie informatiile necesare, consilierii locali din Giurgiu nu au citit, nu au inteles sau pur si simplu nu au vrut sa remedieze o problema institutionala care face imposibila acordarea finantarii europene.

Explicatiile oferite in cadrul sedintei de Consiliu Local Giurgiu au fost legate de orice alt aspect in afara de cel important, si anume blocarea finantarii europene.

S-a vorbit despre vanzarea de actiuni ale SC Apa Service SA, despre preluarea controlului de catre Consiliul Judetean Giurgiu, despre profitul Apa Service SA, aspecte care nu fac in nici un fel obiectul solicitarii ADI-ului.

S-a evidentiat faptul ca SC Apa Service SA obtine profit doar in Giurgiu, nu si in celelalte localitati unde mai opereaza, iar acest lucru indreptateste cumva Consiliul Local Giurgiu sa ia decizia neacordarii mandatului special.

Reamintim consilierilor locali ca atunci cand vorbim de companii de stat din sfera serviciilor publice principiile aplicabile sunt cele ale ”transparenței, egalității de tratament, continuității, adaptabilității, accesibilității, responsabilității și al furnizării serviciilor publice la standarde de calitate” (OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 580).

Intr-adevar profitul din activitate trebuie sa existe, dar abordarea unei probleme din sfera serviciilor de utilitate publica doar prin prisma profitului si a mentalitatii de afacerist nu-si are locul atunci cand se iau decizii in administratie publica, decizii cu impact direct asupra populatiei.

De remarcat este faptul ca nici un consilier, indiferent de culoarea politica, nu a sustinut acest proiect, fara sa tina cont de faptul ca sistemul de apa/apa uzata din Municipiul Giurgiu a beneficiat prin intermediul aceluiasi aranjament institutional de fonduri europene prin programul POS Mediu, investitii care permit SC Apa Service SA sa opereze acum fara a fi nevoie de mari investitii in Giurgiu.

În concluzie, sa nu ne mai mire ca nu reusim sa atragem fonduri europene, cand nici macar un simplu cadru institutional reglementat de legislatia in vigoare nu este respectat, cu ajutorul consilierilor locali giurgiuveni.

 

 

30.07.2019

Director executiv,

Florian Velicu”

Verifica si

18 LIBERALI ȘI 12 SOCIAL-DEMOCRAȚI ÎN CONSILIUL JUDEȚEAN

Liberalii au reușit să-și adjudece majoritatea în Consiliul Județean, obținând 18 mandate. În următorii 4 …

  • Acest site foloseste cookie-uri |
  • Acceptă
  • Respinge
  • | Pentru mai multe informații despre cookie-uri
  • No valid page specified.