21 februarie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

15 MARTIE –  ZIUA PROTECŢIEI CONSUMATORULUI. PIAŢA ON-LINE – TEMA ACESTUI AN

La data de 15 martie 1962, J.F. Kennedy, preşedintele SUA, rostea către Congres un mesaj legat de drepturile consumatorilor, susţinând existenţa a patru drepturi fundamentale ale acestora:

 • Dreptul la securitate
 • Dreptul la informare
 • Dreptul de a fi ascultat
 • Dreptul de a alege produse şi servicii

Momentul 15 martie 1962 a fost considerat un moment istoric, al naşterii mişcării consumatoriste mondiale. Mai târziu, Organizaţia Internaţională a Uniunilor de Consumatori a declarat ziua de 15 martie – Ziua Mondială a drepturilor consumatorului.

Cele patru drepturi fundamentale ale consumatorului au fost extinse de Organizaţia Internaţională a Consumatorilor la opt drepturi, la cele patru adăugându-se:

 • Dreptul la despăgucbire
 • Dreptul la un mediu înconjurător sănătos
 • Dreptul la asigurarea necesităţilor şi nevoilor vitale
 • Dreptul la educare.

Ziua mondială a drepturilor consumatorilor a fost prima dată marcată în 1983 şi a devenit de atunci o ocazie importantă pentru mobilizarea cetăţenilor.

Pornind de la realităţile şi necesităţile impuse de legile şi mecanismele economiei de piaţă, România a adoptat, în august 1992, legea de bază în domeniul protecţiei consumatorilor – Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 – privind protecţia consumatorilor, act normativ considerat piatra de temelie a acestui domeniu, care consacră şi drepturile de bază.

În România sunt recunoscute următoarele drepturi de bază ale consumatorilor:

 • Dreptul la protecţia vieţii, sănătăţii, securităţii
 • Dreptul la protecţia intereselor economice
 • Dreptul la informare
 • Dreptul la educare
 • Dreptul de acces neîngrădit la pieţe de produse şi servicii
 • Dreptul la despăgubire
 • Dreptul la reprezentare

În acest an, tema propusă de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este „CREAREA UNEI PIEŢE ON-LINE ECHITABILE ŞI SIGURE”, având în vedere dezvoltarea accelerată a acestui tip de comerţ.

Indicatorii sintetici care exemplifică rezultatele supravegherii pieţei în 2017 şi ale aplicării efective a prevederilor legale în condiţiile identificării unor abateri de la normele în vigoare la produsele şi serviciile existente pe piaţă de către comisarii CJPC Giurgiu sunt:

Numărul controalelor desfăşurate: 1640, din care 637 acţiuni control au vizat respectarea prevederilor legale la comercializarea produselor nealimentare şi prestarea serviciilor alimentare şi 14 acţiuni de control au vizat serviciile şi produsele financiare.

Numărul controalelor desfăşurate cu sancţiuni: 764

Valoarea totală a amenzilor aplicate: 1.398.700 lei

Valoarea produselor neconforme oprite de la comercializare: 10.197 lei

Număr total de reclamaţii înregistrate: 488, din care 391 petiţii au avut ca obiect comercializarea neconformă a produselor nealimentare şi prestarea necorespunzătoare a serviciilor nealimentare.

Număr total de reclamaţii soluţionate: 491, din care 121 petiţii au fost concluzionate ca justificate, 80 petiţii nejustificate şi 87 petiţii au fost soluţionate pe cale amiabilă de către operatorii economici reclamaţi

Valoarea despăgubirilor acordate (restituirea contravalorii produselor/serviciilor neconforme, valoarea reparaţiilor efectuate în scopul refacerii serviciului neconform etc) a fost de 17.725 lei.

Principalele abateri constatate au fost: neîncadrarea în data durabilităţii minimale/data limită de consum înscrise de producători sau modificarea acestor date, caracteristici calitative neconforme, neafişare prreţuri de vânzare sau necorelare preţ de raft cu preţ de casă, informarea incompletă/incorectă a consumatorilor privind caracteristicile esenţiale ale produselor, nerespectarea termenului legal pentru restituirea contravalorii produsului în cazul denunţării unilaterale a contractului (comerţ on-line), preţuri de vânzare diferite între site şi plata efectuată de consumator, produsele primite nu corespund comenzii on-line, nerespectare termen livrare.

Actul legislativ care reglementează drepturile consumatorilor în cadrul contractelor la distanţă încheiate cu profesioniştii este Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2014, care transpune în legislaţia naţională Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 oct. 2011.

La sediul CJPC Giurgiu, în anul 2017 au fost înregistrate 118 reclamaţii privind neconformitatea comerţului on-line, din care 49 de petiţii au fost redirecţionate, 16 petiţii au fost justificate, 32 petiţii rezolvate pe cale amiabilă de către operatorii economici reclamaţi, 9 petiţii clasate datorită lipsei datelor de identificare ale operatorului economic/lipsă documente necesare cercetării, 7 petiţii au fost retrase de consumatori, 4 petiţii concluzionate ca neîntemeiate şi o petiţie nesoluţionabilă.

Valoarea despăgubirilor acordate consumatorilor prejudiciaţi a fost de 11.107 lei.

Principalele aspecte reclamate de petenţi sunt: nerespectarea comenzii (produse defecte, mărimi diferite de cele comandate, lipsă componente etc), nerespectare termen de livrare înscris pe site, depăşirea perioadei de rambursarte a sumelor achitate de petenţi (perioade mai mari de 14 zile), refuzul restituirii sumelor în cazul denunţării unilaterale a contractului, nelivrarea comenzii etc.

Din cele 49 de petiţii redirecţionate, 29 de petiţii au fost redirecţionate către Centrul European al Consumatorilor – ECC România (pentru site-uri care au sediul în ţări din cadrul UE). La 1 ianuarie 2007, Centrul European al Consumatorilor – ECC România s-a alăturat reţelei ECC-Net pentru a-i sprijini pe cetăţenii UE în domeniul achiziţiilor transfrontaliere. Rolul ECC România este acela de a oferi consultanţă juridică gratuită în probleme de comerţ transfrontalier şi rezolvarea pe cale amiabilă a sesizărilor primite de la consumatorii români, dar şi din alte state membre.

În data de 15 martie 2018, comisarii CJPC Giurgiu se vor afla printre consumatorii giurgiuveni, în zonele publice (Piaţa Centrală, centre comerciale etc) din municipiul Giurgiu şi, cu această ocazie, se vor distribui materiale informative.

Comisar şef adjunct,

Fabian Ţârcă

 

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER