18 iunie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

2019 VINE CU FACTURI MAI MICI LA APĂ

• De la 1 ianuarie 2019, taxa pe valoarea adăugată (TVA) aplicată serviciului de canalizare a scăzut de la 19 la 9%.
• Tot începând cu această dată, intră în vigoare modificarea cotei de evacuare a apelor menajere în sistemul de canalizare pentru consumatorii casnici, în procent de 95% din cantitatea totală de apă rece furnizată, pentru Operatorul Regional “APA SERVICE” SA.

 
Modificarea are la bază studiul de specialitate privind cantităţile de apă menajeră din sistemul de canalizare al “Apa Service” SA, HCLM nr. 527/ 19 12 2018 precum şi prevederile Ordinului nr. 88 din 20 03 2007 privind Regulamentul Cadru al serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, art. 177, al (1) şi (2): “Cantitatea de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici, stabilită în cadrul contractului de prestare/furnizare a serviciului, reprezintă o cotă procentuală, de regulă, între 80 şi 100% din cantitatea totală de apă rece furnizată, prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale, pe baza unui studiu de specialitate efectuat de un institut de specialitate.”

Conducerea
“APA SERVICE“ SA

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER