16 iunie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

A VENIT VARA, SE TERMINĂ ȘCOALA, ABSOLVENȚII SUNT INVITAȚI LA AJOFM

Absolvenţii care doresc sprijin pentru găsirea unui loc de muncă se pot înregistra la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă din raza teritorială unde îşi au domiciliul/ reşedinţa.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ înregistraţi la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă  ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii pot beneficia de informare şi consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de munca, precum şi  de facilităţi financiare.

Absolvenţii aflaţi în căutarea unui loc de muncă pot participa la programe de formare profesională care să le asigure creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii.

Conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind asigurările pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minim 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, pot beneficia de indemnizaţie de şomaj.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe data de 27 MAI 2017, având în vedere Ordinul nr. 4577/2016 al Ministerului Educaţiei Naţionale privind structura anului şcolar 2016-2017,  conform căruia “…..pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie în data de 26 mai 2017”.

În situaţia în care unii tineri mai au corigenţe şi nu au situaţia şcolară încheiată la toate materiile, aceştia se pot prezenta în termen de 60 de zile de la susținerea și promovarea examenului de corigenţă. În acest sens adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ va specifica data promovării examenului de corigenţă.

Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi – dacă absolvenţii nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la absolvire, ei au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj.

Indemnizaţia de somaj se acordă absolvenţilor, la cerere, pe o perioada de 6 luni,  calculată de la data expirarii celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţã, în vigoare la data stabilirii acesteia (in prezent valoarea indemnizatiei de somaj pentru absolventi este de 250 lei).

In vederea înregistrării la agenţiile de ocupare, absolvenţii trebuie să prezinte urmatoarele documente:
– CI (copie şi original);

  • act de studii sau adeverinţă (copie şi original);
  • certificat de naştere (copie şi original);
  • certificat de căsătorie – dacă este cazul (copie şi original);
  • adeverinţă medicală – cu specificaţia “Apt pentru muncă” sau cu eventuale restricţii medicale;
  • adeverinţă eliberată de administraţia financiară din care să rezulte venitul realizat.

 

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul AJOFM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 202/5D, sc. A, B, C, parter + mezanin; tel.: 0246/230613 sau la Punctul de Lucru din orasul Bolintin Vale – b-dul Republicii ( incinta Bibliotecii orasenesti), tel: 0246/271.066.

BIROUL DE PRESA AL AJOFM GIURGIU

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER