17 iunie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

ADMINISTRATORII DE BLOC – NUMAI CU CERTIFICAT DE CALIFICARE!

Guvernul a aprobat în mai 2017 un Proiect de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, ce va urma să abroge cadrul legal actual constituit de Legea nr. 230/2007.

Documentul a ajuns recent în Parlament și a intrat efectiv în procedura obișnuită de legiferare, urmând să fie votat întâi de către senatori și apoi de către deputați. Iar important de precizat este că, de obicei, inițiativele legislative ale Executivului au șanse mari să treacă de votul parlamentarilor. Într-o asemenea eventualitate, singura aprobare de care va mai fi nevoie va fi cea a șefului statului.

După intrarea în vigoare a propunerii legislative, persoanele fizice care sunt atestate în momentul de față să fie administrator de bloc vor putea să-și păstreze funcția numai dacă vor obține un certificat de calificare profesională. Concret, administratorii vor avea la dispoziție o perioadă de 12 luni de la intrarea în vigoare a proiectului.

„Persoanele fizice atestate pentru funcția de administrator în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare, pot îndeplini funcția de administrator numai dacă, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, obțin certificate de calificare profesională care dovedesc calificarea profesională pentru a îndeplini ocupația de administrator, în conformitate cu prezenta lege”, este explicat în documentul ajuns recent la Senat.

Concret, administratorii vor avea nevoie neapărat de anumite acte pentru a deține această funcție, după cum urmează:

-un atestat emis de primarul localității;
-un certificat de calificare profesională obținut în conformitate cu legislația în vigoare privind formarea profesională a adulților;
-cazierul judiciar care să ateste că persoana în cauză n-a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune de natură economico-financiară;
dovada poliței de asigurare de răspundere civilă profesională.

„Certificatul de calificare profesională are drept scop certificarea calităților profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor și se afișează, prin grija administratorului, la avizier, la data intrării în vigoare a contractului de administrare”, este subliniat în proiectul de lege.

Actualmente, Legea nr. 230/2007 prevede doar obligația administratorilor de a fi atestați de către primar, atestatul având drept scop „certificarea calităților profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari”. Cu alte cuvinte, acum nu există obligația obținerii unui certificat de calificare profesională.

Important! Desfășurarea de către persoanele fizice a activității de administrare a condominiilor fără îndeplinirea condițiilor legale (adică inclusiv fără deținerea atestatului și a certificatului de calificare profesională) va putea fi sancționată cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Și PFA-urile vor putea fi administratori de bloc

Spre deosebire de legislația aflată în vigoare în prezent, proiectul ajuns recent în Parlament prevede posibilitatea ca persoanele fizice autorizate (PFA) să poată ocupa funcția de administrator de bloc.

„Administrarea condominiului poate fi realizată de către persoane fizice, persoane fizice autorizate sau persoane juridice specializate, autorizate conform legii. Activitatea de administrare include activități de administrare tehnică și întreținere a proprietății comune, de contabilitate și de casierie”, scrie în documentul amintit.

Actuala Lege a asociațiilor de proprietari stabilește că asociațiile de proprietari pot angaja persoane fizice atestate pentru funcția de administrator de imobile sau pot încheia un contract de administrare cu persoane juridice specializate și autorizate.

„Pentru activitatea de administrare care include activități de administrare tehnică, de contabilitate și casierie, asociația de proprietari poate angaja fie persoane fizice atestate pentru funcția de administrator de imobile, fie poate încheia contract de administrare cu persoane juridice specializate și autorizate, care au ca obiect de activitate numai domeniul asociațiilor de proprietari ori care au ca activitate principală administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract”, se arată în Legea nr. 230/2007.

O altă noutate inclusă în documentul ce va fi votat de parlamentari este posibilitatea de a angaja administratorii în baza unui contract de prestări servicii, nu doar în baza unui contract individual de muncă. Actualmente, singura opțiune este contractul individual de muncă.

av.Marius Coltuc

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER