4 decembrie 2023

Distribuie articolul pe

Facebook

ANAF ANUNȚĂ NOI SCUTIRI DE IMPOZITE

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu informează contribuabilii despre faptul că a fost introdusă o nouă scutire de la plata impozitului pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, respectiv, scutirea de la plata impozitului pentru aceste venituri, obținute de angajații din sectorul agricol și din industria alimentară. Scutirea se va aplica în intervalul 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2028.

Scutirea de la plata impozitului pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor obținute de angajații din sectorul  agricol și din industria alimentară  se va aplica  conform procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanțelor .

Pentru a se putea aplica scutirea angajatorii trebuie să realizeze cel puțin 80% din cifra de afaceri din activități din sectorul agricol și/sau din industria alimentară.

O altă condiție este ca salariu lunar, corespunzător unui program de lucru normal de 8 ore / zi, să fie situat între 3.000 lei și 30.000 lei.

Angajații din sectorul agricol și din industria alimentară, în condițiile de mai sus, vor beneficia și de următoarele facilități:

– reducerea cotei de contribuție de asigurări sociale (CAS) cu 3,75 puncte procentuale;

– exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), persoanele fiind asigurate sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

În intervalul 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2028, angajatorii din sectorul agricol și din industria alimentară vor beneficia și de o cotă redusă de contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM), la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare.

 

În anul 2022, această cotă este de 0,27%, echivalentul a 12% (din 2,25% cota standard CAM) ce reprezintă cota care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, stabilită conform Legii nr. 317/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2022.

Prin derogare de la prevederile Codului muncii, până la sfârşitul anului 2028, pentru sectorul agricol şi în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.

Legea intră în vigoare la 3 zile de la data publicării şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022.

 

Baza legală: Legea nr. 135 din 13 mai 2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 489 din 17 mai 2022).

 

 

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER