18 iunie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

APROAPE 17.000 DE CĂRȚI FUNCIARE GRATUITE PENTRU LOCUITORII COMUNEI GHIMPAȚI

Peste 16.000 de proprietăți din comuna GHIMPAȚI, județul GIURGIU, au fost înregistrate în evidențele de cadastru și carte funciară, gratuit pentru cetățeni, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF). Finanțarea a fost asigurată din fonduri europene.

Noile cărți funciare ale celor 16.872 de imobile din comuna GHIMPAȚI au fost înmânate astăzi, 27.05.2024, autorităților locale, care le vor distribui proprietarilor, în perioada următoare.

În comuna GHIMPAȚI, înregistrarea sistematică a proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară a început în anul 2020  și a vizat o suprafață de 12.198 de hectare.

În prezent, din totalul de 54 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din județul GIURGIU, au fost finalizate două  comune (Băneasa, Ghimpați), iar în alte 36 de localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.

PNCCF are ca scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri și clădiri) din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene și din bugetul primăriilor.

Până în decembrie 2023, ANCPI a fost beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014-2020.

Proiectul completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 de hectare din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României.

Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat. Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților cu fonduri europene continuă, deoarece proiectul a fost etapizat, potrivit Legii nr. 338/2023.

Astfel, finanțarea cu fonduri europene a lucrărilor de cadastru sistematic este inclusă în Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PCIDIF) 2021-2027.

OCPI GIURGIU

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER