4 decembrie 2023

Distribuie articolul pe

Facebook

CE CONDIȚIE ESENȚIALĂ TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ CEI CARE VOR SĂ DEVINĂ ASISTENȚI MATERNALI PROFESIONIȘTI?

În ultimii trei ani, aproximativ 20 de persoane din județul Giurgiu care ar fi vrut să devină asistenți maternali și s-au interesat la D.G.A.S.P.C. Giurgiu de condițiile necesare în acest sens, nu au putut parcurge etapele procedurale în vederea obținerii atestatului de asistent maternal profesionist din cauza faptului că nu dețineau documente care să ateste că au drept de proprietate sau de folosință asupra locuinței.

În ceea ce privește condițiile locative pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care solicită parcurgerea etapelor necesare în vederea obținerii atestatului de asistent maternal profesionist,locuința trebuie să corespundă cerințelor din standardele de calitate ale serviciilor sociale de tip familial; totodată, solicitanții trebuie să depună, odată cu cererea de evaluare, copia titlului de proprietate, contractului de închiriere sau oricărui alt document care atestă dreptul de proprietate ori, după caz, folosință asupra imobilului în care persoana respectivă locuiește.

Deși persoanele respective îndeplineau celelalte condiții impuse de lege în ceea  ce  privește  starea de sănătate,studiile absolvite sau cazierul  judiciar, faptul că nu a fost dezbătută succesiunea moștenirii  pentru imobilele în care acestea locuiesc de ani de zile, a dus la situația de a nu deține un document care atestă dreptul de proprietate ori, după caz, folosință asupra locuinței. Faptul că nu au  deținut un astfel de document a dus la situația în care solicitanții să nu poată parcurge etapele necesare pentru obținerea atestatului de asistent maternal profesionist”, a declarat Sorina Mirela Neacșu, director general  al D.G.A.S.P.C. Giurgiu.

Printr-un proiect cu finanţare europeană, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, începând din anul 2019 şi până la finalul anului 2023, vor fi angajaţi 125 de asistenţi maternali profesionişti. De la începutul derulării proiectului și până la această dată au fost angajați 73 asistenţi maternali profesioniști.

Angajarea în muncă a asistenților maternali profesioniști nu se face imediat după obținerea atestatului, ci la data la care primesc în plasament copilul sau, după caz, copiii. Astfel, în prezent, un număr de șase persoane care au obținut atestate de asistenți maternali  profesioniști se află în corpul de rezervă al asistenților maternali profesioniști. Acestea vor fi angajate în muncă la o dată ulterioară obținerii atestatului de asistent maternal profesionist, în funcție de data la care pentru un copil sau mai mulți copii se instituie măsuri de protecție specială.

În prezent, în evidența D.G.A.S.P.C. Giurgiu se află, pe lângă cei șase asistenți maternali aflați în corpul de rezervă, alte 14 persoane care urmează să fie evaluate în vederea obținerii atestatului de asistent maternal profesionist.

Procesul de recrutare a persoanelor care vor să devină asistenți maternali profesioniști va continua și în  perioada următoare; proiectul TEAM UP: Progres în calitatea ingrijirii alternative a copiilor are ca obiectiv dezvoltarea rețelei de asistență maternală, în vederea asigurării unei alternative de protecție de tip familial pentru copiii care vor necesita o măsură specială de protecție.

Denisa Cristescu,

consilier D.G.A.S.P.C. Giurgiu

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER