27 mai 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

CE DIRECTORI DIN CONSILIUL JUDEŢEAN AU RĂMAS FĂRĂ FUNCŢII?

Printre subiectele dezbătute în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean de luni, 20 martie, s-a numărat – ca suplimentare a ordinei de zi – şi o restructurare a aparatului propriu al Consiliului Judeţean, restructurare în urma căreia unele servicii au fost transformate în compartimente, unele direcţii se desfiinţează şi apar altele noi.

Printre serviciile afectate de această reorganizare se numără Serviciul tehnic investiţii, Direcţia de achizitii publice, dar şi Centrul de Afaceri Transfrontalier, care, potrivit documentelor aprobate de consilierii judeţeni, devine compartiment, cu 5 posturi de natură contractuală, funcţia de şef serviciu desfiinţându-se.

Tot ca urmare a acestor reorganizări, mai mulţi directori executivi, directori executivi adjuncţi şi şefi de servicii din Consiliul Judeţean nu mai au aceste funcţii. Este vorba despre Lidia Pană – director executiv, Cristian Ţone – director executiv adjunct, Monica Peicea – şef serviciu, Traian Paraschivescu – director executiv adjunct şi Nicu Mardale – director executiv.

În toate cazurile se aplică prevederile Statutului Funcţionarilor Publici.

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER