16 aprilie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

CE SPORURI ÎNCASEAZĂ JUDECĂTORII DE LA GIURGIU?

Având in vedere afirmațiile mediatizate în spațiul public, conform cărora „în justiție nivelul sporurilor reprezintă 85% din drepturile salariale” încasate, pentru corecta informare a cetățenilor, conducerea Tribunalului Giurgiu face următoarele precizări:

Conform art. 25 din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice „Suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, (…)  a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz”.

Tribunalul Giurgiu, în calitate de ordonator terțiar de credite, pentru personalul propriu si cel al judecătoriilor din raza teritorială, respectă întru totul această prevedere legală, suma sporurilor nedepășind, nici pe total buget alocat drepturilor salariale, nici pe fiecare salariat în parte, procentul de 30% din suma drepturilor salariale de bază. De asemenea, sporurile acordate sunt strict cele prevăzute de legislația în vigoare.

 

PREȘEDINTELE TRIBUNALULUI GIURGIU,

JUDECĂTOR ADRIANA PENCEA

 

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER