21 iulie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

CE STAȚIUNI ȘI CE PERIOADE PREFERĂ PENSIONARII GIURGIUVENI PENTRU TRATAMENT?

La jumătatea lui martie, Casa de Pensii Giurgiu anunța că  începe procesului de alocare a biletelor de tratament balnear aflate in proprietatea Casei Naţionale de Pensii Publice pentru anul 2017. Potrivit oficialilor instituției, erau depuse 1.226 cereri, majorita­tea ( circa 80%) fiind pentru perioada: mai-august 2017.

Pentru prima serie, cu plecări din: 10-11-12/03/2017, au fost alocate 40 de bilete (din care: 4 gratuite), 18 bilete au fost vândute , iar 22 bilete sunt disponibile.

Situaţia alocării si valorificării lor, pe staţiuni, este următoarea:

  • Amara: 25   bilete ( vândute 3);
  • Pucioasa: 4    bilete ( vândute);
  • Olanesti: 4    bilete ( vândute);
  • Covasna: 7   bilete( vândute).

Durata sejurului (seriei) este de 16 zile, iar durata tratamentului balnear este de 12 zile.

Cererile se depun cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita biletul de tratament. Pentru a fi luata in considerare, cererea trebuie sa aiba completate toate câmpurile (fata-verso) si sa fie insotita de toate documentele justificative solicitate.

Se va preciza o singura perioada solicitata, care poate cuprinde mai multe serii din mai multe luni, precizând ca cererea va fi luata in considerare la toate seriile de bilete din acea perioada, aplicând criteriile de repartizare la fiecare serie. Cererea poate cuprinde si informaţii despre alte persoane, care au depus la rândul lor cereri, si cu care titularul doreşte sa mearga in aceeaşi staţiune si in aceeaşi perioada.

In cursul unui an calendaristic, persoanei indreptatite I se poate elibera un singur bilet de tratament. Solicitantul poate opta pentru cel mult trei staţiuni.

Răspunderea pentru modul de completare si corectitudinea datelor din cerere revine in totalitate solicitantului.

Cererile si documentele aferente ( copie BI/CI)se pot transmite prin posta, fax, e-mail sau se pot depune direct la sediul Casei Judeţene de Pensii Giurgiu.

Pot beneficia de tratament balnear, in condiţiile legii, persoanele care au calitatea de pensionar din sistemul public de pensii, asigurat al sistemului public de pensii sau benefi­ciar al prevederilor unor legi speciale ce reglementează dreptul la bilete de tratament.

In cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contribuţia individuala este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie.

In cazul salariaţilor care au in luna anterioara celei in care se efectuează repartiţia , venitul lunar mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie, cuantumul contribuţiei este de 50 % din preţul biletului de tratament balnear.

Cei al căror venit depăşeşte salariul mediu brut pe economie achita preţul integral al biletului.

În situaţia neridicarii biletului de tratament repartizat potrivit actualelor criterii, pentru o serie, solicitantul mai poate obţine un alt bilet de tratament doar din categoria celor nevalorificate pentru seria respective sau, după caz, la cerere, pentru o alta serie.

Refuzul nejustificat al unui bilet de tratament repartizat determina pierderea dreptului la un alt bilet in cursul anului calendaristic respectiv – anunță reprezentanții Casei de Pensii Giurgiu.

 

 

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER