13 aprilie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

CEA MAI MARE INCIDENȚĂ A CAZURILOR DE COVID, ÎN ULTIMELE 14 ZILE – LA VÂNĂTORII MICI. CE DECIZII A LUAT CJSU?

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 26.10.2020, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentată de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:

 

 

Unitatea administrativ teritorială Localitatea Rata
Com.Adunaţii-Copăceni Sat.Adunaţii-Copăceni 2,44
Com.Adunaţii-Copăceni Sat.Dărăşti-Vlaşca 1,49
Com.Adunaţii-Copăceni Sat.Mogoşeşti 0,00
Com.Adunaţii-Copăceni Sat.Varlaam 0,00
Com.Băneasa Sat.Băneasa 0,33
Com.Băneasa Sat.Frasinu 0,00
Com.Băneasa Sat.Pietrele 0,00
Com.Băneasa Sat.Sfântu Gheorghe 0,00
Com.Bolintin-Deal Sat.Bolintin-Deal 2,32
Com.Bolintin-Deal Sat.Mihai Vodă 2,16
Com.Bucşani Sat.Angheleşti 0,00
Com.Bucşani Sat.Bucşani 4,70
Com.Bucşani Sat.Goleasca 0,00
Com.Bucşani Sat.Obedeni 3,31
Com.Bucşani Sat.Podişor 0,00
Com.Bucşani Sat.Uieşti 0,00
Com.Bucşani Sat.Vadu Lat 0,00
Com.Bulbucata Sat.Bulbucata 0,00
Com.Bulbucata Sat.Coteni 0,00
Com.Bulbucata Sat.Făcău 0,00
Com.Bulbucata Sat.Teişori 0,00
Com.Buturugeni Sat.Buturugeni 0,49
Com.Buturugeni Sat.Pădureni 0,00
Com.Buturugeni Sat.Podu Ilfovăţului 0,00
Com.Buturugeni Sat.Poşta 0,00
Com.Călugăreni Sat.Brăniştari 0,00
Com.Călugăreni Sat.Călugăreni 0,75
Com.Călugăreni Sat.Crucea de Piatră 0,00
Com.Călugăreni Sat.Hulubeşti 0,00
Com.Călugăreni Sat.Uzunu 4,15
Com.Clejani Sat.Clejani 0,00
Com.Clejani Sat.Neajlov 0,00
Com.Clejani Sat.Podu Doamnei 0,00
Com.Clejani Sat.Sterea 0,00
Com.Colibaşi Sat.Câmpurelu 0,85
Com.Colibaşi Sat.Colibaşi 0,00
Com.Comana Sat.Budeni 1,37
Com.Comana Sat.Comana 1,80
Com.Comana Sat.Falaştoaca 0,00
Com.Comana Sat.Grădiştea 0,71
Com.Comana Sat.Vlad Ţepeş 0,00
Com.Cosoba Sat.Cosoba 0,00
Com.Crevedia Mare Sat.Crevedia Mare 2,00
Com.Crevedia Mare Sat.Crevedia Mică 0,00
Com.Crevedia Mare Sat.Dealu 0,00
Com.Crevedia Mare Sat.Găiseanca 0,00
Com.Crevedia Mare Sat.Priboiu 0,00
Com.Crevedia Mare Sat.Sfântu Gheorghe 0,00
Com.Daia Sat.Daia 1,01
Com.Daia Sat.Plopşoru 1,31
Com.Floreşti-Stoeneşti Sat.Floreşti 3,64
Com.Floreşti-Stoeneşti Sat.Palanca 0,74
Com.Floreşti-Stoeneşti Sat.Stoeneşti 0,52
Com.Frăteşti Sat.Cetatea 0,00
Com.Frăteşti Sat.Frăteşti 1,59
Com.Frăteşti Sat.Remuş 1,01
Com.Găiseni Sat.Cărpenişu 1,09
Com.Găiseni Sat.Căscioarele 0,49
Com.Găiseni Sat.Găiseni 2,17
Com.Găiseni Sat.Podu Popa Nae 0,00
Com.Găujani Sat.Cetăţuia 0,00
Com.Găujani Sat.Găujani 0,00
Com.Găujani Sat.Pietrişu 0,00
Com.Ghimpaţi Sat.Copaciu 0,00
Com.Ghimpaţi Sat.Ghimpaţi 0,00
Com.Ghimpaţi Sat.Naipu 1,22
Com.Ghimpaţi Sat.Valea Plopilor 0,00
Com.Gogoşari Sat.Drăghiceanu 0,00
Com.Gogoşari Sat.Gogoşari 0,00
Com.Gogoşari Sat.Izvoru 0,00
Com.Gogoşari Sat.Răleşti 0,00
Com.Gostinari Sat.Gostinari 0,00
Com.Gostinari Sat.Mironeşti 2,17
Com.Gostinu Sat.Gostinu 1,77
Com.Grădinari Sat.Grădinari 1,93
Com.Grădinari Sat.Tântava 0,00
Com.Grădinari Sat.Zorile 0,95
Com.Greaca Sat.Greaca 1,20
Com.Greaca Sat.Puţu Greci 0,00
Com.Greaca Sat.Zboiu 0,00
Com.Herăşti Sat.Herăşti 1,39
Com.Herăşti Sat.Miloşeşti 0,00
Com.Hotarele Sat.Hotarele 0,57
Com.Iepureşti Sat.Băneşti 0,00
Com.Iepureşti Sat.Chirculeşti 0,00
Com.Iepureşti Sat.Gorneni 3,23
Com.Iepureşti Sat.Iepureşti 0,00
Com.Iepureşti Sat.Stâlpu 0,00
Com.Iepureşti Sat.Valter Mărăcineanu 0,00
Com.Isvoarele Sat.Isvoarele 1,53
Com.Isvoarele Sat.Teiuşu 0,00
Com.Izvoarele Sat.Chiriacu 0,83
Com.Izvoarele Sat.Dimitrie Cantemir 0,00
Com.Izvoarele Sat.Izvoarele 0,70
Com.Izvoarele Sat.Petru Rareş 0,00
Com.Izvoarele Sat.Radu Vodă 3,88
Com.Izvoarele Sat.Valea Bujorului 2,00
Com.Joiţa Sat.Bâcu 0,59
Com.Joiţa Sat.Joiţa 1,83
Com.Letca Nouă Sat.Letca Nouă 0,00
Com.Letca Nouă Sat.Letca Veche 0,00
Com.Letca Nouă Sat.Milcovăţu 0,00
Com.Malu Sat.Malu 0,49
Com.Mârşa Sat.Mârşa 0,00
Com.Mihai Bravu Sat.Mihai Bravu 0,42
Com.Ogrezeni Com.Ogrezeni 0,00
Com.Ogrezeni Sat.Hobaia 0,00
Com.Ogrezeni Sat.Ogrezeni 2,07
Com.Oinacu Sat.Braniştea 0,00
Com.Oinacu Sat.Comasca 0,00
Com.Oinacu Sat.Oinacu 4,09
Com.Prundu Sat.Prundu 0,60
Com.Prundu Sat.Puieni 0,00
Com.Putineiu Sat.Hodivoaia 0,00
Com.Putineiu Sat.Putineiu 0,79
Com.Putineiu Sat.Vieru 0,00
Com.Răsuceni Sat.Carapancea 0,00
Com.Răsuceni Sat.Cucuruzu 0,00
Com.Răsuceni Sat.Răsuceni 0,00
Com.Răsuceni Sat.Satu Nou 0,00
Com.Roata de Jos Sat.Cartojani 0,00
Com.Roata de Jos Sat.Roata de Jos 0,42
Com.Roata de Jos Sat.Roata Mică 0,00
Com.Roata de Jos Sat.Sadina 0,00
Com.Săbăreni Sat.Săbăreni 0,35
Com.Schitu Sat.Bila 0,00
Com.Schitu Sat.Cămineasca 0,00
Com.Schitu Sat.Schitu 0,00
Com.Schitu Sat.Vlaşin 0,00
Com.Singureni Sat.Crânguri 0,00
Com.Singureni Sat.Singureni 0,00
Com.Singureni Sat.Stejaru 0,00
Com.Slobozia Sat.Slobozia 0,87
Com.Stăneşti Sat.Bălanu 0,00
Com.Stăneşti Sat.Ghizdaru 0,00
Com.Stăneşti Sat.Onceşti 0,00
Com.Stăneşti Sat.Stăneşti 0,00
Com.Stoeneşti Sat.Ianculeşti 0,00
Com.Stoeneşti Sat.Mirău 0,00
Com.Stoeneşti Sat.Stoeneşti 2,48
Com.Toporu Sat.Tomuleşti 1,39
Com.Toporu Sat.Toporu 0,00
Com.Ulmi Sat.Căscioarele 0,00
Com.Ulmi Sat.Drăgăneasca 0,00
Com.Ulmi Sat.Ghionea 1,66
Com.Ulmi Sat.Icoana 0,00
Com.Ulmi Sat.Moşteni 0,00
Com.Ulmi Sat.Poenari 1,04
Com.Ulmi Sat.Trestieni 0,00
Com.Ulmi Sat.Ulmi 2,69
Com.Valea Dragului Sat.Valea Dragului 3,23
Com.Vânătorii Mici Sat.Corbeanca 0,00
Com.Vânătorii Mici Sat.Cupele 0,00
Com.Vânătorii Mici Sat.Izvoru 1,34
Com.Vânătorii Mici Sat.Poiana lui Stângă 1,37
Com.Vânătorii Mici Sat.Vâlcelele 0,00
Com.Vânătorii Mici Sat.Vânătorii Mari 0,00
Com.Vânătorii Mici Sat.Vânătorii Mici 5,19
Com.Vânătorii Mici Sat.Zădăriciu 0,00
Com.Vărăşti Sat.Dobreni 0,00
Com.Vărăşti Sat.Vărăşti 0,58
Com.Vedea Sat.Vedea 1,10
Mun.Giurgiu Mun.Giurgiu 2,47
Orş.Bolintin-Vale Orş.Bolintin-Vale 0,96
Orş.Bolintin-Vale Sat.Crivina 0,00
Orş.Bolintin-Vale Sat.Malu Spart 0,33
Orş.Bolintin-Vale Sat.Suseni 0,00
Orş.Mihăileşti Orş.Mihăileşti 1,12
Orş.Mihăileşti Sat.Novaci 0,00
Orş.Mihăileşti Sat.Popeşti 0,00
Judeţul Giurgiu 1,26

 

 

 

– Pentru satele Bucşani şi Obedeni – comuna Bucşani, satul Uzunu – comuna Călugăreni, satul Gorneni – comuna Iepureşti , satul Floreşti – comuna Floreşti Stoeneşti, satul Oinacu – comuna Oinacu, satul Valea Dragului – comuna Valea Dragului, satul Vânătorii Mici – comuna Vânătorii Mici, satul Radu Vodă – comuna Izvoarele, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare ca 3/1.000 de locuitori;

 

– Pentru  satul Adunaţii Copăceni – comuna Adunaţii Copăceni, satele Bolintin Deal şi Mihai Vodă – comuna Bolintin Deal, satul Comana – Comuna Comana, satul Crevedia Mare – comuna Crevedia Mare, satul Frăteşti – comuna Frăteşti, sta Găiseni – comuna Găiseni, satul Mironeşti – comuna Gostinari, satul Gostinu – comuna Gostinu, satul Grădinari – comuna Grădinari, satul Isvoarele – comuna Isvoarele, satul Valea Bujorului – comuna Izvoarele, satul Joiţa – comuna Joiţa, satul Ogrezeni – comuna Ogrezeni, satul Stoeneşti – comuna Stoeneşti, satele Ghionea şi Ulmi – comuna Ulmi şi municipiul Giurgiu,  se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/ localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000.

 

Având în vedere rata incidenței cumulative a COVID-19 la 1.000 locuitori pe localități (UAT), la data de 26.10.2020, pe ultimele 14 zile, și propunerile Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ din localitățile mai-sus menționate, propuneri avizate de către Direcția de Sănătate Publică Giurgiu și de către Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, au fost adoptate următoarele măsuri:

 

– Se aprobă scenariul 2 de funcţionare pentru următoarele unităţi de învăţământ: Şcoala Gimnazială nr. 1 Frătești (Școala Gimnazială nr. 2 Remuș rămâne în scenariul 1), Școala Gimnazială nr. 1 Joița (Școala Gimnazială nr. 2 Bîcu), Școala Gimnazială nr. 1 Adunații Copăceni și Școala Gimnazială nr. 2 Dărăști-Vlașca,  Școala Gimnazială nr. 1 Grădinari  (scenariul 1 pentru Școala Gimnazială nr. 2 Tîntava și Școala Primară nr. 3 Zorile),  Școala ,,Banu Băleanu” Bolintin Deal și Școala Gimnazială nr. 2 Mihai Vodă, Școala Gimnazială ,,Nicolae Crevedia ”Crevedia Mare (fără structuri), Liceul Tehnologic ,,Tiu Dumitrescu” Mihăilești, Școala Gimnazială nr. 1 Daia, Școala Gimnazială,, Anghel Mareș” Gostinu;

 

– Se aprobă scenariul 3 pentru următoarele unităţi de învăţământ: Școala Gimnazială nr. 1 Valea Dragului, Școala Gimnazială nr. 3 Uzunu, Școala Gimnazială nr. 1 Vînătorii Mici, Școala Gimnazială nr. 1 Bucșani, Școala Gimnazială nr. 1 Florești-Stoenești, Colegiul Tehnic ,,Viceamiral Ioan Bălănescu” Giurgiu, Colegiul Național ,,Ion Maiorescu” Giurgiu, Școala Gimnazială nr. 1 Oinacu, Școala Gimnazială nr. 7 Giurgiu, Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Bolintineanu” Bolintin-Vale, Școala Gimnazială nr. 1 Bolintin -Vale –  cu 3 clase în scenariul roșu: VI B, VII B, VIII C;

 

– Rămân în scenariul 2 de funcţionare următoarele unităţi de învăţământ: Școala Gimnazială nr. 1 Găiseni și Școala Gimnazială nr. 2 Cărpenișu (Școala nr.2 Căscioarele funcționează în scenariul verde), Școala Gimnazială ,,Elina Basarab” Herăști, Școala Gimnazială ,,Stolnicul Constantin Cantacuzino” Isvoarele, Școala Gimnazială nr. 3 Comana, Liceul Tehnologic nr. 1 Comana, Școala Gimnazială ,,Aurel Solacolu” Ogrezeni, Școala Gimnazială nr. 1 Bolintin -Vale (fără clasele  VI B, VII B. VIII C), Școala Gimnazială nr. 1 Stoenești, Școala Gimnazială ,,Apostol Arsache” Vedea, Școala Gimnazială nr. 1 Poenari, Școala Primară nr. 3 Ulmi, Grădinița nr. 4 Ghionea, Unitățile de învățământ din municipiul Giurgiu, cu excepția Școlii Gimnaziale nr. 7 Giurgiu, Colegiul Național ,,Ion Maiorescu” și Colegiul Tehnic ,,Viceamiral Ioan Bălănescu”;

 

– Trec în scenariul 1 următoarele unităţi de învăţământ: Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazul” Călugăreni, Școala Gimnazială nr. 1 Putineiu, Școala Gimnazială nr. 1 Săbăreni, Școala Gimnazială nr. 1 Iepurești, Școala Gimnazială nr. 1 Slobozia, Școala Gimnazială ,,Nicolae Lahovary” Trestieni, Școala Gimnazială nr. 1 Izvoarele, Școala Gimnazială nr. 1 Gostinari, Școala Gimnazială nr. 1 Mihai Bravu, Școala Gimnazială nr. 1 „Prof. Dinu Nicolae” Vlașin cu unităţile de învăţământ arondate.

 

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER