1 decembrie 2023

Distribuie articolul pe

Facebook

CENTRU DE CONSILIERE PENTRU AGRESORI, DESCHIS DE DGASPC GIURGIU

În cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a fost înființat Centrul de consiliere pentru agresori. Acest serviciu social  are drept scop furnizarea de servicii complexe agresorilor familiali, în vederea corectării comportamentelor agresive și pentru a sprijini reabilitarea și reinserția socială a acestora.

Centrul de consiliere pentru agresori din cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu a primit în data de 9 iunie 2022 licență de funcționare provizorie (pentru un an), urmând să fie  realizate demersurile în vederea licențierii acestui serviciu social.

Centrul de consiliere pentru agresori este un centru de zi care este situat în muncipiul Giurgiu, strada 1 Decembrie 1918, nr. 83, acesta fiind înființat ca urmare a  Protocolului de colaborare încheiat între Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Barbați, Consiliul Județean Giurgiu și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu.

Activitățile care se vor desfășura la nivelul centrului sunt: consiliere psihologică, socială și juridică; consiliere în vederea asigurării și facilitării accesului agresorilor la tratamente psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau de dezintoxicare; activități de reabilitare și reinserție socială; consiliere și mediere a conflictului pentru membrii familiei (victimă, agresor, copii, după caz), în vederea depășirii situațiilor de risc. Serviciile acordate în centru sunt gratuite.

Cazurile vor fi referite centrului din partea altor structuri, instituții sau organizații; de asemenea, pot beneficia de serviciile sociale oferite agresorii familiali pentru care instanța jucătorească a dispus în sarcina agresorului măsura de a beneficia de serviciile furnizate de centru.

Centrul pentru agresori din cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu și alte șapte centre pentru agresori, existente în cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului din țară, au fost înființate în cadrul proiectului predefinit “Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, implementat la nivel național de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 în cadrul Programului “Justiție”, gestionat de către Ministerul Justiției din România în calitate de Operator de Program.

Proiectul este finanțat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene. Valoarea grantului acordat proiectului este 2.500.000 de euro. Obiectivul proiectului este sprijinirea autorităților române în adoptarea unei abordări coordonate pentru tratarea provocărilor reprezentate de punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul, vizând reducerea violenței în familie și a violenței împotriva femeilor prin facilitarea schimbului de bune practici cu instituții norvegiene relevante, cu experiență în domeniul violenței în familie și a violenței împotriva femeilor.

 

D.G.A.S.P.C. Giurgiu

 

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER