28 noiembrie 2023

Distribuie articolul pe

Facebook

CENTRU DE RECUPERARE PENTRU ADULŢI CU HANDICAP LA GIURGIU, PRIN PNRR

În cursul acestei săptămâni, D.G.A.S.P.C. Giurgiu a semnat Contractul de finantare  cu Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale,  în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 – Reforme sociale Investiția 2. Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 396- Noi servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilități Apel competitiv ”Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități”, pentru finanțarea proiectului ”Centru Recuperare Neuromotorie pentru adulți în județul Giurgiu”.

Scopul proiectului îl constituie creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități prin dezvoltarea serviciilor de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu intr-un centru specializat, pentru viață independentă şi integrare în comunitate.

In proiect este prevăzută demolarea unei clădiri vechi si nefuncțională din cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu si construirea, dotarea si funcționarea unui Centru de Recuperare Neuromotorie pentru adulți.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile a proiectului este de 3.953.085,94 lei din care valoare eligibilă din PNRR (fără TVA) 3.323.970,18. lei și valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR 629.115,76 lei, conform bugetului proiectului si devizului general.

Perioada de implementare este pana la data de 31 decembrie 2025.

Acest proiect este primul dintre cele pe care D.G.A.S.P.C. Giurgiu le propune spre finanțare pentru dezvoltarea unei rețele comunitare de servicii de îngrijire pe termen lung pentru persoanele vârstnice dependente la nivelul județului, astfel încât acestea să trăiască la ele acasă cât mai mult timp posibil, prevenind astfel agravarea stării de dependență și instituționalizarea lor.”, a declarat Paraschivescu Constanța, directorul general adjunct în cadrul D.G.A.S.P.C.  Giurgiu.

DGASPC GIURGIU

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER