1 decembrie 2023

Distribuie articolul pe

Facebook

CINE CONDUCE COMUNA VALEA DRAGULUI?

Referitor la situația creată la nivelul autorităților publice locale ale comunei Valea Dragului,Instituția Prefectului – județul Giurgiu face următoarele precizări:

  • La data de 06.12.2021 a fost emis Ordinul nr. 417 de către Prefectul județului Giurgiu prin care a încetat de drept, înainte de termen, mandatul de primar al comunei Valea Dragului, județul Giurgiu al domnului Mototolea Marin, ca urmare a constatării de către Agenția Națională de Integritate a nerespectării regimului juridic al incompatibilităților.
  • Ordinul mai sus menționat a fost comunicat atât d-lui Mototolea Marin, cât și Secretarului general al comunei și Consiliului Local la data de 08.12.2021, dată de la care acesta a devenit executoriu.
  • Ulterior, dl. Mototolea Marin a formulat în instanță atât cerere de suspendare a Ordinului Prefectului, câ și cerere de anulare a acestuia.
  • Cererea de suspendare a fost respinsă definitiv de către Curtea de Apel Bucuresti la data de 02.02.2022, iar pentru cererea de anulare Tribunalul Giurgiu a stabilit termen la data de 16.03.2022.
  • Conform prevederilor Codului Administrativ, în cazul vacanței funcției de primar, atribuțiile acestuia sunt exercitate de către viceprimarul unității administrativ teritoriale.
  • Întrucât Hotărârea nr. 2/2020 a Consiliului Local al comunei Valea Dragului prin care a fost ales viceprimarul comunei este suspendată de drept, fiind atacată de Prefect motivat de faptul că nu a fost respectată procedura de vot, la data de 07.12.2021 Instituția Prefectului a înștiințat Consiliul Local  că  pe durata vacanței funcției de primar al comunei Valea Dragului, județul Giurgiu, atribuțiile acestuia vor fi exercitate de către un consilier local, delegat de către Consiliul Local, care va îndeplini atât atribuțiile de primar cât și cele de viceprimar, solicitându-se totodată aleșilor locali să procedeze conform prevederilor legale.
  • Până la acest moment consilierii locali nu s-au întrunit în nicio ședință pentru a delega din rândul lor un consilier local care să îndeplinească atribuțiile primarului și ale viceprimarului.
  • Subliniem faptul că Instituția Prefectului – județul Giurgiu a efectuat toate demersurile necesare pentru desfășurarea în condiții de deplină legalitate a activităților autorităților publice locale ale comunei Valea Dragului, iar deblocarea situației create depinde strict de îndeplinirea de către aleșii locali a obligațiilor legale ce le revin în exercitarea mandatelor de către aceștia.

 

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu

 

 

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER