28 noiembrie 2023

Distribuie articolul pe

Facebook

CINE POATE BENEFICIA DE COMPENSAREA ȘI PLAFONAREA FACTURILOR LA ENERGIE ELECTRICĂ ȘI GAZE ȘI CE TREBUIE FĂCUT?

Guvernul vine cu o serie de lămuriri pe acest subiect.

Astfel, luând in considerare măsurile guvernamentale pentru gestionarea efectelor creșterii prețurilor la energie și gaze naturale, beneficiarii mecanismului de plafonare și compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice din categoriile menționate de Legea 259/2021, art. f, alineatele c,d,e,f, care nu au notificat furnizorii de electricitate și/sau gaz până în prezent, o pot face prin completarea cererii anexate acestei adrese. Astfel, există posibilitatea recalculării facturilor pentru furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale începând cu luna noiembrie 2021.

Categoriile precizate în Legea 259/2021 sunt:

  • microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, intreprinderi familiale, organizate potrivit legii;
  • spitale publice și private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  • unități de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/201 1, cu modificările și completările ulterioare, precum și creșe;
  • organizații neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum și unitățile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată;
  • furnizori publică și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor- cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
  • instituții de cultură;
  • unități și instituții de învățământ.

Pentru a beneficia de plafonarea și compensarea facturilor, cei în drept trebuie să completeze o cerere, pe care o vor transmite furnizorului.

Guvernul a demarat plățile către furnizorii de gaze și energie electrică, conform mecanismului de compensare stabilit de cadrul legal.

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER