23 iulie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

CINE ȘI ÎN CE CONDIȚII POATE OBȚINE UN LOC DE PARCARE LA GIURGIU?

Despre lipsa locurilor de parcare în oraș se vorbește demult, iar Primăria a anunțat deja că lucrează la un regulament pentru atribuirea acestor locuri celor care dețin autoturisme și locuiesc la bloc. Atribuirea se va face în urma unei licitații, al cărei preț de pornire este de 185 lei/an.

Regulamentul a fost întocmit și urmează să fie supus dezbaterii și aprobării consilierilor locali în ședința ordinară a lunii martie, programată joi, 30 martie.

Potrivit acestui document, pentru înscrierea la licitație trebuie depuse mai multe documente. Este vorba despre:

-o cerere tip

-documente privind domiciliul/rezidența/sediul societății:

– copie BI/CI

-actul de proprietate/contractul de închiriere avizat de ANAF

– certificat de înregistrare pentru persoanele juridice, actul constitutiv al societății

-copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului

-documente privind dreptul de utilizare al autoturismului – contract de leasing

-certificat fiscal eliberat de DITL din care să reiasă că nu are datorii la bugetul local

-document care să dovedească înregistrarea autoturismului la DITL

-copie certificat de căsătorie în situația în care la aceeași adresă domiciliază două familii

-certificat de încadrare într-un grad de handicap, acolo unde există o persoană cu handicap într-o familie solicitantă

-acte doveditoare că este veteran de război, membru AFDPR sau beneficiar al Legii 189/2000, dacă este cazul

-declarație pe proprie răspundere că nu deține garaj pe domeniul public.

Regulamentul ce urmează a fi dezbătut de Consiliul Local are prevederi clare în ceea ce privește organizarea licitațiilor, contravențiile, dar și administrarea parcărilor de domiciliu. Urmează ca aleșii locali să decidă dacă acest regulament intră sau nu în funcțiune așa cum este propus acum de Executiv.

 

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER