18 iunie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

CONSILIUL LOCAL – PRIMA ȘEDINȚĂ ORDINARĂ A ANULUI

Consilierii locali se vor întruni astăzi (joi, 31 ianuarie) de la ora 14.00 în ședință ordinară, prima pe anul 2019. Ordinea de zi cuprinde 24 proiecte de hotărâri și două informări.

Iată câteva dintre titlurile proiectelor de hotărâri:

– instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului Giurgiu;

– modificarea și completarea HCL nr. 518/19.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019;

– completarea și modificarea Regilamentului de organizare și executare a transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi în Municipiul Giurgiu;

– includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu a obiectivului de investiție „Bazin de înot didactic”, situat în zona de agrement “Steaua Dunării”, trecerea în domeniul public al Municipiului Giurgiu a terenului în suprafață de 3000 mp. și transmiterea acestuia în administrarea Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu prin Liceul Teoretic “Tudor Vianu”;

– aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social;

– continuarea în anul 2019 a Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și unitățile de învățământ liceale și gimnaziale din municipiul Giurgiu, în conformitate cu HCL nr. 420/18.10.2018.

Ordinea de zi completă a ședinței se regăsește în următorul link:http://www.primariagiurgiu.ro/portal/giurgiu/primarie/portal.nsf/0/ED83EC935C713133C225837B004F0C49/$FILE/ordine%20de%20zi%2031.01.2019.pdf

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER