17 iunie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

DE CE SE ”BAT” POLITICIENII PENTRU UN POST DE EUROPARLAMENTAR? SIMPLU: PENTRU…”BANI FRUMOȘI”!

Eurodeputații încasează o indemnnizație lunară netă de la Parlamentul European de aproximativ 7.000 euro. Ei mai primesc în jur de 25.000 de euro pentru plata salariilor colaboratorilor. De asemenea, la împlinirea vârstei de 63 de ani, euroaleșii primesc și pensie din bugetul instituției, informează Mediafax.

Salariul brut lunar al unui europarlamentar, conform Statului unic, este de 8.757 euro pe lună, achitat din bugetul Parlamentului European, potrivit datelor prezentate pe site-ul instituției. Toți eurodeputații plătesc un impozit comunitar și contribuții la fondul de asigurări sociale, astfel acestora le rămâne lunar un salariu net de 6,824 euro. Cele mai multe state membre ale UE îi obligă pe europarlamentari să să plătească un impozit național suplimentar în țara lor de origine. Prin urmare, indemnizația finală, după impozitare a unui deputat european depinde de normele fiscale din statul membru de origine.

 Salariul de bază al unui deputat în PE este stabilit la 38,5 % din salariul de bază al unui judecător al Curții Europene de Justiție. Astfel, euroaleșii nu decid și nu pot stabili cuantumul indemnizației lor.

Au fost și câteva excepții de la Statutul unic care reglementează salariile eurodeputaților. Deputații europeni care au deținut un mandat în PE înaintea alegerilor din anul 2009 au avut opțiunea de a menține salariul, același ca al deputaților naționali, indemnizația tranzitorie și pensiile prevăzute de sistemul național anterior pe întreaga durată a mandatului lor.

Euroaleșii au dreptul la pensie pentru limită de vârstă începând cu vârsta de 63 de ani. Pensia reprezintă 3,5% din salariul pentru fiecare an complet de exercitare a mandatului, fără a depăși însă 70% în total. Pensiile sunt plătite din Uniunii Europene.

Pentru noii europarlamentari, din luna iulie 2009, nu a mai fost aplicat regimului complementar de pensii, introdus pentru deputați în 1989, acesta fiind în curs de eliminare, potrivit sursei citate.

Cât câștigă asistenții eurodeputaților

Deputații din Parlamentul European își alege propria echipă de lucru, care este plătită din bugetul instituției. În 2018, suma maximă care includea toate costurile pentru plătirea asistenților personali era de 24.526 euro. Nicio cheltuială nu este asigurată de către euroaleși.

Deputații europeni pot alege să aibă mai multe feluri de asistenți:

Asistenți acreditați la Bruxelles, Luxembourg sau Strasbourg, care se află sub administrarea directă a Parlamentului European, sub aceleși condiții de angajare ca angajații pe perioadă determinată a UE. Eurodeputații pot să angajeze maxim trei asistenți acreditați, iar minim un sfert din bugetul total trebuie să fie folosit pentru plata asistenților acreditați. Totodată, euroaleșii pot angaja „asistenți locali” din țara de proveniență. Cel mult 75% din bugetul total poate fi folosit pentru plata acestora.

Pe lângă angajarea asistenților acreditați și cei locali, până la o pătrime din bugetul total disponibil poate fi folosit pentru alte servicii, cum ar fi plata unor studii de specialitate. Pe de altă parte, asistențiilor li se cere să evite activitățile externe care au putea să conducă către un conflict de interese. Începând cu 2009, eurodeputații nu își mai pot anagaja rudele apropiate.

Cheltuielile de călătorie

Pe lângă salariu, membrii Parlamentului European primesc o serie de indemnizaţii cu scopul de a acoperi cheltuielile pe care aceştia le fac pentru îndeplinirea sarcinilor lor parlamentare. Astfel, eurodeputaţilor le este rambursat costul real al biletelor de călătorie pentru participarea la şedinţele plenare, reuniunile comisiilor, reuniunile grupurilor politice de la Bruxelles sau Strasbourg. Decontarea sumelor este efectuată după prezentarea chitanţelor, în limita costului unui bilet de avion la clasa business, a unui bilet de tren de clasa I sau a 0,50 de euro pe kilometru pentru călătoria cu maşina, la care se adaugă indemnizaţii fixe în funcţie de distanţă şi durata călătoriei, pentru a acoperi celelalte costuri ale deplasării, cum ar fi taxele de autostradă, taxele pentru excesul de bagaje sau pentru rezervări.

Euroaleșii mai primesc indemnizaţie pentru cheltuieli generale care vizează acoperirea sumelor cheltuite în statul membru UE în care au fost aleşi, respectiv costurile de administrare pentru birourile deputaţilor europeni, factura telefonică şi taxele poştale, achiziţionarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentului informatic şi telematic. Indemnizaţia este redusă la jumătate în cazul europarlamentarilor care, fără o justificare adecvată, nu participă la jumătate din numărul şedinţelor plenare pe parcursul unui an parlamentar.

Totodată, eurodeputaților li se acoperă cheltuieli de deplasare, aceștia având o indemnizaţie anuală de călătorie, pentru că deseori ei călătoresc în afara statului membru de origine pentru îndeplinirea atribuțiilor, cât și în alte scopuri decât reuniunile oficiale, cum ar fi participarea la o conferinţă în alt stat membru al UE o vizită de lucru în altă ţară, în calitate de raportor. Pentru a acoperi această eventualitate, deputaţii pot primi rambursări dintr-o indemnizaţie anuală de călătorie fixă pentru cheltuielile de călătorie, cazare şi alte cheltuieli aferente ale acestora. Indemnizaţia anuață este de maximum 4.454 euro.

Indemnizația de ședere

O altă indemnizaţie este cea zilnică, numită şi indemnizaţie de şedere. Parlamentul European plăteşte o indemnizaţie forfetară de 320 euro pentru a acoperi cazarea şi costurile adiacente pentru fiecare zi în care eurodeputatul este prezent în zilele de activitate oficială la Bruxelles sau la Strasbourg, cu condiţia ca acesta să semneze registrul de prezenţă. Indemnizaţie acoperă facturile de hotel, mesele şi toate celelalte cheltuieli implicate. Aceasta este redusă la jumătate, dacă europarlamentarul lipsește la mai mult de jumătate din voturile cu apel nominal în zilele în care are loc votul în şedinţă plenară, chiar dacă ei au fost prezenți sau au remnat registrul de prezență.

Pentru întâlnirile din afara spațiului European, indemnizația este de 160 euro, iar pentru a o primi euroalesul trebuie din nou să se înscrie pe registru de prezență și facturile de la hotel vor fi rambursate separat.

Indemnizația de chelutuieli generale

Indemnizația forfetară este planificată pentru a acoperi cheltuielile rezultate din activitățile europarlamentarilor, cum ar fi chiria pentru birou și cheltuielile aferente, abonamentul telefonului și alte facturi, activitățile de reprezentare, organizarea de conferințe sau expoziții. Aceasta este înjumătățită pentru europarlamentarii, care fără să justifice, nu participă la jumătate din ședințele plenare într-un an parlamentar. În 2019 indemnizația este de 4.513 euro pe lună.

Costurile medicale

Europarlamentarii au dreptul la o rambursare a a două treimi din cheltuielile medicale. În afară de procentul amintit privind rambursarea, regulile și procedura sistemului sunt la fel ca pentru orice alt cetățean.
Termenii La finalul mandatului de europarlamentar, aceștia au dreptul la o indemnizație de tranziție, echivalentă cu salariul pe care l-au luat. Durata maximă pentru acordarea indemnizației este de doi ani. Când un fost eurodeputat câștiga un nou mandat sau o altă funcție publică, salariul pe care îl primește de la noua funcție anulează indemnizația de tranziție. Dacă în același timp deputatul european beneficiază de o pensie sau pensie de invaliditate, acesta nu poate primi și indemnizația de tranziție, dar poate opta pentru una din ele.

Alte beneficii ale euroaleșilor

Eurodeputații primesc birouri atât la Bruxelles, cât la Strasbourg. Ei pot utiliza mașinile Parlamentului European atunci când călătoresc în interes de serviciu.

Alegerile europarlamentare se vor desfăşura în 26 mai 2019. Deputaţii europeni sunt aleşi o data la 5 ani, iar în România primele alegeri europarlamentare au fost organizate în 2007. Componența PE a fost schimbată de Brexit, motiv pentru care România va avea un mandat în plus, urmând să avel 33 de eurodeputați din cei 705 de euroaleși.

Parlamentul European este singura adunare transnațională din lume aleasă prin vot direct. Nu în ultimul rând europarlamentarele vor avea loc în contextul în care țara noastră deține și Președinția Consiliului UE.

www.stiripesurse.ro

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER