14 aprilie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

DECIZIE DRASTICĂ: BULGARIA ÎȘI ÎNCHIDE GRANIȚELE PÂNĂ LA SFÂRȘITUL LUI APRILIE

Vă informăm că potrivit Ordinului emis de Ministerul Sănătăţii din Republica Bulgaria în data de 26.01.2021, se introduce interdicția temporară de intrare pe teritoriul Republicii Bulgaria, în perioada 29.01.2021 – 30.04.2021, după cum urmează:

Se interzice temporar intrarea pe teritoriul Republicii Bulgaria a tuturor persoanelor, indiferent de cetățenia acestora, prin toate punctele de trecere a frontierei, destinate transportului aerian, naval, feroviar și rutier.

Interdicția nu se aplică pentru:

(a) cetățenii bulgari, cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene (UE), cetățenii statelor părți la Acordul Schengen (inclusiv Republica San Marino, Principatul Andorra, Principatul Monaco și Statul Vatican) și membrii familiilor acestora (inclusiv persoanele care conviețuiesc, de facto, cu aceștia); cetățenii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Uniunii Australiei, Canadei, Georgiei, Japoniei, Noii Zeelande, Republicii Rwanda, Republicii Coreea, Thailandei, Tunisiei, Republicii Orientale a Uruguayului, Emiratelor Arabe Unite, Ucrainei, Republicii Macedonia de Nord, Republicii Serbia, Albaniei, Kosovo, Bosniei și Herțegovina, Muntenegrului, Republicii Moldova, Israelului, Statului Kuweit, Republicii Belarus și Republicii Turcia; persoanele cu drept de ședere permanentă, de lungă durată sau pe termen lung, pe teritoriul Republicii Bulgaria și membrii de familie ai acestora; persoanele care posedă viză bulgară de lungă ședere tip ”D”, precum și persoanele, care posedă drept de ședere într-un stat membru UE, sau într-un stat parte la

Acordul Schengen (inclusiv Republica San Marino, Principatul Andorra, Principatul Monaco și Statul Vatican) și membrii familiilor lor;

(b) specialiștii medicali, cercetătorii medicali, asistenții sociali și coordonatorii

acestora, atunci când scopul călătoriei este legat de îndeplinirea profesiilor acestora;

(c) lucrătorii implicați în furnizarea de medicamente, articole medicale și

echipamente individuale de protecție, aparatură medicală, inclusiv instalarea și întreținerea acesteia;

(d) personalul din domeniul transportului, angajat în transportul internațional de pasageri și mărfuri, echipajele aeronavelor, persoanele angajate în asistența tehnică a aeronavelor și alt personal din transporturi, în caz de necesitate, inclusiv echipajele ambarcațiunilor și persoanele angajate în întreținerea acestora;

(e) persoanele care îndeplinesc funcții oficiale (șefi de stat, membri ai guvernelor etc.) și membrii delegațiilor acestora, precum și diplomați, membri ai personalului tehnico-administrativ al misiunilor diplomatice, funcționarii organizațiilor internaționale, personalul militar, membrii serviciilor de securitate și ordine publică; lucrătorii umanitari în îndeplinirea obligațiilor acestora, precum și membrii familiilor lor;

(f) persoanele care călătoresc în scopuri umanitare, în înțelesul art. 1, pct. 16 din normele de completare a Legii străinilor din Republica Bulgaria;

(g) reprezentanții activităților comerciale, economice și de investiții și persoanele care au legătură directă în implementarea proiectelor, certificate în baza Legii pentru promovarea investițiilor, analize privind proiecte ale potențialilor investitori și alte activități de importanță pentru economia țării, precum și membrii familiilor acestora, certificate printr-o scrisoare a ministrului economiei; persoanele care au legătură directă cu construcția, întreținerea, exploatarea și asigurarea siguranței infrastructurii strategice și critice din Republica Bulgaria, precum și persoanele angajate în construcția și repararea ambarcațiunilor, precum și membrilor familiilor acestora, certificate prin scrisoare a ministrului cu atribuții în activitatea respectivă. Scrisorile ministerului relevant se prezintă autorităților care efectuează controlul la frontieră;

(h) Lucrătorii sezonieri în domeniul agriculturii și lucrătorii din domeniul turismului;

(i) lucrătorii transfrontalieri;

(k) persoanele care călătoresc în scop de învățământ, precum și persoanele care participă în calitate de membri în comisii de examinare, în condițiile în care examenele nu se pot desfășura la distanță, prin sistem electronic;

(l) organizatorii și participanții la evenimente sportive internaționale – pe perioada activității respective, sportivii din străinătate care intră în Republica Bulgaria pentru o perioadă determinată, concurenții și antrenorii din străinătate care vin în Republica Bulgaria, în cantonament, membrii familiilor sportivilor străini și antrenorilor care dețin viză de ședere bulgară, de lungă durată, tip ”D”, certificată prin scrisoare a ministrului tineretului și sportului, în care se arată numele persoanelor și adresa unde vor locui în Republica Bulgaria. Scrisoarea se prezintă autorităților care efectuează controlul la frontieră;

(m) cetățenii străini, în vederea obținerii decretului de dobândire a cetățeniei

Republicii Bulgaria, certificată prin scrisoare a ministrului Justiției, conform Legii privind cetățenia bulgară;

(n) organizatorii și participanții la evenimente internaționale culturale, pe perioada desfășurării evenimentului, certificată prin scrisoare de la ministrul culturii, în care se arată numele persoanelor și adresa unde vor locui în Republica Bulgaria. Scrisoarea se prezintă autorităților care efectuează controlul la frontieră.

Persoanele mai-sus menționate pot tranzita teritoriul Republicii Bulgaria. Tranzitarea este permisă numai în cazurile în care se poate garanta părăsirea

imediată a teritoriului Republicii Bulgaria.

Tuturor persoanelor cărora le este permisă intrarea în Republica Bulgaria, conform celor mai-sus menţionate, pot intra pe teritoriul ţării după prezentarea unui document din care să reiasă un rezultat negativ al unui test COVID-19, după metoda PCR, efectuat cu până la 72 de ore înaintea intrării, fiind luată în calcul data efectuării testului, înscris în documentul respectiv.

Documentul trebuie să conțină numele și prenumele persoanei conform documentului de identitate cu care călătorește, datele laboratorului care a efectuat testarea (denumirea, adresa sau alte date de contact), data efectuării testării, metoda înscrisă cu caractere latine (PCR) și rezultatul negativ (negative), care să permită interpretarea documentului.

Excepție de la prezentarea documentului specificat se aplică pentru următoarele persoane:

  1. a) șoferii de autobuz, angajați în transportul internațional de pasageri;
  2. b) șoferii mijloacelor de transport marfă, care efectuează transport sau care încheie transportul internațional de mărfuri și bunuri, la intrarea pe teritoriul Republicii Bulgaria;
  3. c) membrii echipajelor ambarcațiunilor;
  4. d) membrii echipajelor aeronavelor, care efectuează zboruri de la și către aeroporturi publice pe teritoriul Republicii Bulgaria și persoanele care sunt angajate în asistența tehnică a acestora;
  5. f) lucrătorii transfrontalieri, indiferent de cetățenia lor;
  6. g) persoanele care tranzitează teritoriul Republicii Bulgaria.

 

Măsurile menţionate intră în vigoare la data de 29.01.2021.

 

 

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER