23 iulie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

DUPĂ SINDICALIȘTII DIN EDUCAȚIE, ȘI CEI DIN FINANȚE ANUNȚĂ MIȘCĂRI DE PROTEST

Joi 18.05.2023 va avea loc pichetarea Ministerului Finanțelor si Agenției Naționale de Administrare Fiscală, instituții cu rol în:

 • aplicarea Programului de guvernare, în elaborarea şi implementarea strategiei în domeniul finanţelor publice, în exercitarea administrării generale a finanţelor publice;
 • administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri bugetare, precum și controlul operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care au ca efect frauda și evaziunea fiscală.

 

Coordonatele acțiunii de protest sunt:

Strada Apolodor , nr.17, București – trotuarele de la intrările din spatele clădirilor instituțiilor;

intervalul orar 13,00-14,00.

 Revendicările noastre privesc următoarele deficiențe:

 • Finanțarea defectuasă a activității profesionale, sănătății și securității la locul de muncă;
 • Discrepanțele salariale existente în instituții (prag depână la 25% doar la salariul de bază, la care se adaugă și sporuri specifice, în condiții similare de muncă și pregătire/specializare);
 • Condițiile de lucruinadecvate, pe alocuri sub standardele de decență;
 • Impunerea de obiective instituționale unui personal subdimensionat(locații deservite de doar 4-5 persoane);
 • Îngrijorări cu privire la neimplicarea angajatorilor/ordonatorului principal de credite în susținerea finanțiștilor pentru o poziționare corectă în noua lege a salarizării, lipsa dialogului social cu privire la acest subiect;
 • Lipsa deciziei politice de a se demara elaborarea unui Statut al finanțistului, similar cu al altor categorii de funcționari care desfășoară activități specifice, precum activitatea desfășurată  de angajații sistemului instituțional al Ministerului Finanțelor;
 • Pregătirea profesională continuă este deficitară;
 • Necorelarea fișelor de post cu realitățile activității desfășurate;
 • Sisteme informatice și structuri IT, greoaie, uzate moral;
 • Necorelări salariale în concordanță cu actualele restricții/incompatibilități și răspunderi suplimentare pentru diferite categorii de finanțiști (cu referire la proiectul de act normativ ce privește responsabilizarea suplimentară a inspectorilor fiscali și imputarea cheltuielilor de judecată acestora în solidar cu instituția).

SINDFISC – SINDICATUL NAȚIONAL FINANȚE PUBLICE

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER