26 mai 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

EXAMENUL S-A TERMINAT, EMOŢIILE CONTINUĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASELOR A VIII-A

Miercuri, absolvenţii claselor a VIII-a au susţinut şi cea de-a doua probă a primului examen important din viaţa lor: Evaluarea naţională. Pentru unii, subiectele au fost uşoare, pentru alţii, dimpotrivă. Indiferent că spun că au „făcut bine” ori au greşit, emoţiile elevilor sunt din ce în ce mai mari, chiar dacă examenul propriu-zis s-a încheiat.

Urmează acum cea mai grea perioadă, cea de aşteptare a afişării rezultatelor. Potrivit calendarului oficial al Evaluării Naţionale, rezultatele se vor afişa luni, 26 iunie, urmând ca eventualele contestaţii să se depună în aceeaşi zi, până la ora 16.

Acestea vor fi analizate în perioada 27-29 iunie, iar vineri, 30 iunie, se vor afişa rezultatele finale după contestaţii.

Emoţiile bu se opresc, însă, aici, pentru că mai urmează o etapă: admiterea la liceu, care are, de asemenea, un calendar bine stabilit:

  • 3-6 iulie 2017: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere și introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere;
  • 4-7 iulie 2017: Verificarea de către candidați și părinți a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor și listarea fișelor corectate din calculator;
  • 12 iulie 2017: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 până la data începerii cursurilor anului școlar 2017-2018;
  • 13 iulie 2017: Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listelor cu absolvenții repartizați proveniți din școlile respective și a listei cu locurile neocupate în învățământul liceal de stat din județ/municipiul București. Afișarea de către fiecare liceu a listei candidaților repartizați în liceul respectiv;
  • 13-17 iulie 2017: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;
  • 19-21 iulie 2017: Rezolvarea de către comisiile de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa computerizată de repartizare.

Urmează, apoi,  cea de-a doua etapă a repartizării în licee:

  • 24 iulie 2017: Afișarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;
  • 4 septembrie 2017: Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;
  • 4-7 septembrie 2017: Depunerea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare;
  • 8 septembrie 2017: Repartizarea acestor absolvenți.

În acest an, la Giurgiu au susţinut examenul de Evaluare Naţională circa 2.200 de absolvenţi ai claselor a VIII-a.

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER