25 iulie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

”FINANȚIȘTII” OFERĂ AJUTOR PENTRU COMPLETAREA DECLARAȚIEI 112

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1112 și din 1112 Bis din 11 decembrie 2023, a fost publicat Ordinul nr. 1.994/880/1.181/4.594/2023 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

 Aplicația/formularul pe portalul ANAF se regăsește la acest link, iar pentru a beneficia de asistență/îndrumare pentru completarea formularului 112, contribuabilii pot apela Serviciul central de asistență contribuabili – Contact-center, la numărul de telefon: 031.403.91.60.

Reamintim că 21 decembrie a.c. este termenul de declarare și plată a  obligațiilor fiscale, conform prevederilor art. 155 alineatul (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare: „Creanţele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi/sau termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie, sunt scadente şi/sau se declară până la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 decembrie, este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi/sau se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.”

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER