21 februarie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

GATA CU AJUTOARELE SOCIALE ”PE DEGEABA” PENTRU GIURGIUVENII APȚI DE MUNCĂ!

Beneficiarii ajutorului social, apți de muncă, vor trebui ca de acum încolo să presteze muncă în folosul comunității pentru a putea beneficia în continuare de drepturile bănești. Modificarea Legii nr. 416/2001 care reglementează acordarea ajutoarelor sociale a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 24 iulie 2018 urmând ca aceasta să intre în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării.

În urma modificării, art. 6 alin. 2 și 6 vor avea următorul cuprins:

(2) Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii.

(6) În situația în care persoana nominalizată să efectueze acțiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total sau parțial capacitatea de muncă, obligația de a presta acțiunile sau lucrările de interes local prevăzute la alin. 2 se transferă celorlalte persoane apte de muncă din familie, cu acordul primarului.

Acțiunile sau lucrările de interes local pot fi lucrări de salubrizare/ întreținere a spațiilor verzi, a unor obiective publice, precum și alte activități specifice stabilite prin hotărâre a Consiliului Local.

Legea modificată mai prevede că persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pot efectua și activități sezoniere remunerate în condițiile Legii nr. 52/2011. Planul de activități sezoniere se întocmește pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale care au nevoie de forță de muncă. Repartizarea activităților sezoniere se realizează de către primar, după efectuarea de către beneficiarii de ajutor social a orelor de muncă stabilite în condițiile art. 6 alin 2-4.

Astfel, după intrarea în vigoare a legii, lunar pe data de 1 a fiecărei luni, pentru luna următoare, beneficiarii lucrărilor au obligația de a transmite primarului, în scris, situația cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social care au efectuat activitățile sezoniere, precum și numărul de ore efectuate. În baza situației, primarul va stabili menținerea sau, după caz, încetarea acordării ajutorului social.

De asemenea, dacă persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social refuză de două ori prestarea de a efectua activitățile sezoniere, acestea nu vor mai intra în posesia drepturilor bănești. Excepție de la această prevedere fac persoanele care au acceptat un loc de muncă oferit sau participă la serviciile pentru stimularea ocupării locurilor de muncă și de formare profesională oferită de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. În cazul în care se constată că familia sau persoana singură a realizat venituri din alte surse și acestea nu au fost declarate, va fi dispusă încetarea acordării ajutorului social – anunță siteul oficial al Primăriei Giurgiu.

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER