19 iunie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

GREVĂ GENERALĂ ÎN PREFECTURI. ȘI LA GIURGIU, FUNCȚIONARII AU ÎNCETAT LUCRUL

Reprezentanții salariaților din Prefectura Giurgiu explică situația:

”În conformitate cu art. 146 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Instituției Prefectului – județul Giurgiu se alătură celorlalte instituții ale prefectului din țară în acțiunea de declarare a grevei generale în data de 10 aprilie 2023.

Acțiunea presupune încetarea colectivă și voluntară a lucrului la sediul lnstituției Prefectului – județul Giurgiu.

Revendicările sunt următoarele:

– Adoptarea de urgență a Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice după cum urmează:
-ART. 385 alin. 1 al O.U.G. nr. 57/2019 se modifică și va avea următorul cuprins: (1) Funcţiile publice de stat sunt funcţiile publice stabilite, potrivit legii, în cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituțiilor prefectului, structurilor de specialitate ale Administraţiei Prezidenţiale, structurilor de specialitate ale Parlamentului României, autorităţilor publice autonome prevăzute în Constituţia României şi altor autorităţi administrative autonome, precum şi în cadrul structurilor autorităţii judecătoreşti;
-La anexa nr. VIII capitolul I subcapitolul I din Legea nr. 153/2017 asteriscul se modifică si va avea următorul cuprins: *) Funcţii publice de stat, stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul aparatului Administraţiei Prezidenţiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Academiei Române, al Avocatului Poporului, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, al Consiliului Naţional al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Naţionale de Pensii Publice, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, al Inspecţiei Muncii, al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi structurilor subordonate, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului şi structurilor subordonate, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor subordonate, al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, organismele intermediare pentru programe operaţionale, precum și pentru funcțiile publice din cadrul instituției prefectului.

– Salarizarea personalului din cadrul instituţiilor prefectului să fie la nivelul funcţiilor publice de stat, având în vedere că instituţia prefectului este un organ de control al activităţii autorităţilor publice locale și de conducere a serviciilor publice deconcentrate; în prezent, un angajat al instituţiei prefectului are un salariu mult mai mic decât un angajat din consiliul judeţean, primării şi servicii publice deconcentrate.

– De asemenea, se solicită ca instituțiile prefectului să fie reașezate în locul si rolul ce i se cuvin, în subordinea Guvernului, iar ordonator principal de credite pentru instituțiile prefectului să fie Secretariatul General al Guvernului și nu Ministerul Afacerilor Interne, cum este în prezent.”

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER