17 iunie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

INCENDIILE DE VEGETAŢIE USCATĂ, COŞMARUL VERILOR POMPIERILOR

An de an, perioada de vară este una cu adevărat de coşmar pentru pompieri, care au de stins zilnic zeci de incendii de vegetaţie uscată. Nici această vară nu face excepţie, aşa că reprezentanţii ISU au dat publicităţii un comunicat de presă pe această temă:

Pe fondul creșterii semnificative a numărului incendiilor de vegetație uscată în semenstrul I al anului curent, produse ca urmare a  utilizării focului deschis, pentru curățarea terenurilor se dispun următoarele măsuri:

Persoanele fizice şi juridice ce desfăşoară acţiuni de ardere a vegetaţiei ierboase, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, sunt obligate să respecte prevederile reglementărilor în domeniu, punând accent pe următorul set de măsuri de prevenire a incendiilor specifice, care pot fi completate şi cu alte reguli în funcţie de condiţiile meteo şi specificitatea zonei astfel:

–  aceste activităţi nu vor fi efectuate pe timp de vânt şi la lăsarea întunericului;

–  supravegherea în permanenţă a focului până la stingerea completă a acestuia;

– după arderea completă, resturile vor fi stropite cu apă pentru a împiedica reaprinderea focului sub acţiunea curenţilor de aer sau împrăştierea resturilor aprinse;

– asigurarea în apropiere a unui recipient cu apă şi a unor unelte (lopeţi, mături, etc.) pentru cazul în care focul scapă de sub control.

– arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii.

– arderea resturilor se va face la o distanţă de minimum 10 m faţă de materialele combustibile (construcţii, depozite de lemn, furaje, garduri de lemn, etc.) şi 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie, gaze şi lichide combustibile;

Condiţiile utilizării focului deschis pentru arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale sunt prevazute în Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative şi al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 605/579/2008 care prevede respectarea următoarelor reguli :

– executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier, construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile

– colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;

– curaţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;

– interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor;

– izolarea zonei de ardere faţă de căile de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;

– arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc deschis, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă; emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.

RESPECTĂND ACESTE MĂSURI – VĂ PROTEJAŢI  VIAŢA ŞI BUNURILE!

COMPARTIMENTUL  INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE”

 

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER