17 iunie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

ÎNCEP ÎNSCRIERILE PENTRU ADMITEREA LA ŞCOLILE M.A.I. PRIMII CARE FAC PUBLICE CONDIŢIILE SUNT POMPIERII DE LA ISU

Ei au transmis un anunţ oficial privind admiterea la Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – sesiunea ianuarie 2018: 

La concursul de admitere in Scoala de Pompieri si Protectie Civila “ Pavel Zaganescu” – Boldesti, se candideaza pe 300 de locuri, exclusiv barbati, astfel:

– subofiter de pompieri si protectie civila- 275 de locuri;

– maistru militar auto- 25 de locuri.

Candidatilor de etnie roma le sunt alocate 2 locuri in specialitatea subofiter de pompieri si protective civila.

Durata studiilor este de 1 an.

Cererile de inscriere la concursul de admitere se depun la sediile inspectoratelor inscrisa in cartea de identitate, pana la data de 5 decembrie 2017.

CONDITII DE INSCRIERE:

Pentru a participa la concursul de admitere , candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii si criterii:

 • Sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;
 • Sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
 • Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • Sa fie declarati “apt” din punct de vedere medical, fizic si psihologic;
 • Sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti sau sa ii implineasca in cursul anului in care participa la concurs;
 • Sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat;
 • Sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;
 • Sa nu aiba antecedente penale, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea sau sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni;
 • Sa aiba varsta de pana la 27 de ani, impliniti in anul participarii la concurs;
 • Sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica sau sa nu fi incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
 • Sa aiba inaltimea minimum 1,70;
 • Sa nu aiba semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara;
 • Sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media de cel putin 9,00;
 • Sa nu fi fost exmatriculati, pentru abateri disciplinare, dintr-o institutie de invatamant.

ETAPE SI PROBE DE CONCURS:

 • Etapa I de selectie:
 • Examinarea medicala;
 • Evaluarea psihologica.

 

Examinarea medicala a candidatilor se realizeaza la unitatile medicale teritoriale ale MAI si consta in evaluarea detaliata a starii de sanatate, conform baremelor medicale de incadrare tip MAI. Aceasta se concretizeaza prin completarea fisei medicale de incadrare tip MAI.

Evaluarea psihologica a candidatilor, se realizeaza la unitatile teritoriale care asigura recrutarea, de catre specialisti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificarii intocmite impreuna cu inspectoratele judetene.

 • Etapa a II-a de selectie:
 • Contravizita medicala;
 • Verificarea aptitudinilor fizice;
 • Proba de verificare a cunostintelor.

 

Etapa a doua de selectie (concursul de admitere) se desfasoara in perioada 13-21 ianuarie 2018, potrivit calendarului admiterii, astfel:

 Contravizita medicala a candidatilor la institutiile de invatamant ale MAI se realizeaza la sediul unitatii de invatamant de catre subcomisia medicala si consta in evaluarea sumara a candidatilor pe baza fisei medicale tip  MAI, precum si in verificarea indeplinirii criteriului privind inaltimea minima si observarea directa a existentei semnelor particulare sau a tatuajelor neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara.

Verificarea aptitudinilor fizice  a candidatilor se realizeaza conform probelor si baremelor stabilite pentru sesiunea de admitere.

Proba de verificare a cunostintelor consta intr-un test grila, sustinut in data de 20 ianuarie 2018,  la disciplina matematica.

Aprecierea se face prin calificativ: “ADMIS” / “NEADMIS

 

COMPARTIMENTUL  INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER