25 februarie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

ÎNCEP LUCRĂRILE LA CASA TINERETULUI!

Este anunțul oficial făcut marți de Primăria Giurgiu, ai cărei reprezentanți precizează, pe pagina instituției:

”A fost dat ordinul de începere a lucrărilor pentru Casa Tineretului

Municipiul Giurgiu implementează proiectul „Facilități comunitare integrate pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu” – cod SMIS 137489, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investiții 9.1 – Dezvoltarea Locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), Obiectiv Specific – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin măsuri integrate.
Unul dintre obiectivele proiectului este „Construirea / modernizarea / renovarea unui Centru Comunitar Integrat – CCI”.
Centrul Comunitar Integrat va fi amenajat pe structura construcției nefinalizată cunoscută în municipiul Giurgiu sub denumirea de Casa Tineretului, iar în cadrul acestuia vor fi furnizate servicii de tip SOFT precum: servicii educaționale pentru adulți și copii, servicii personalizate de ocupare, servicii socio-medicale pentru adulți și copii, servicii pentru copii/femei în situații de vulnerabilitate, servicii de întărire a comunității, punct de acces public la informații, servicii sportive și recreative etc.
În data de 29 decembrie 2022 a fost semnat contractul de lucrări aferent obiectivului de investiții menționat, având o valoare de 18.413.503,16 lei, TVA Inclus.”

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER