21 iulie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

ÎNCEPE ÎNCHIRIEREA LOCURILOR DE PARCARE. PRIMA FAZĂ: ANL-URILE DIN PORT

Primăria Giurgiu anunță că proprietarii de autoturisme care solicită închirierea unui loc de parcare din șos. Portului, bloc 1 ANL PORT sunt așteptați în perioada 03.08.2017 – 25.08.2017 la Direcția Patrimoniu – Compartiment Urmărire Executare Contracte, camera 19 pentru depunerea documentelor necesare procedurii de licitație.

Documentele solicitate sunt următoarele:

1.Cerere tip;

2.Copie act de identitate;

3. Act de proprietate, contract de închiriere avizat de ANAF;

4. Certificat de înregistrare pentru persoanele juridice, act constitutiv al societății;

5. Copie certificat de înmatriculare al autoturismului;

6. Documente privind dreptul de utilizare a autoturismului: contract de leasing;

7.Certificat fiscal eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu, din care să reiasă că nu figurează cu datorii la bugetul local;

8.Document care să ateste înregistrarea autovehiculului la Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu;

9.Copie certificat de căsătorie în situația în care la aceeași adresă domiciliază două familii;

10.Certificat de încadrare într-o grupă de handicap locomotor a unui membru al familiei solicitantului, dacă este cazul;

11.Acte doveditoare că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii 189/2000, dacă este cazul;

12.Declarație pe propria răspundere că nu deține garaj amplasat pe domeniul public;

13. Alte documente după caz;

 

 

 

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER