24 iulie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

MODERNIZAREA PORTULUI GIURGIU – PE AGENDA MINISTERULUI LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI

În dezbatere la MLPDA: studiul de fezabilitate pentru D.A.N.U.B.E. – Reţea de acces la Dunăre – deblocarea circulaţiei în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiţii economice optime – PORT GIURGIU

Miercuri, 16 decembrie, la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, va avea loc o nouă şedinţă a Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe, în cadrul căreia va fi prezentat şi supus avizării studiul de fezabilitate pentru D.A.N.U.B.E. – Reţea de acces la Dunăre – deblocarea circulaţiei în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiţii economice optime – PORT GIURGIU.

Lucrările propuse au în vedere:

* reabilitarea danelor 1 şi 2 Port Ramadan
– realizarea unui cheu vertical din palplanşe metalice cu 3 dane de acostare;
– amenajarea fundului albiei în faţa frontului de acostare prin dragarea terenului până la cota – 4,5 ml pe o lăţime de cca 7 ml;
– în spatele cheului de palplanşe se va obţine o platformă cu lăţimea de cca. 15,5 ml betonată pe care se vor monta grinzi de rulare din beton armat pentru a crea posibilitatea montării ulterioare de către operatorii portuari din danele 1 şi 2 port Veriga a unor macarale de cheu;
– reabilitarea danelor 5 şi 6 Port Ramadan
– cheul existent se va demola, păstrându-i-se piatra brută corespunzătoare din punct de vedere fizic/mecanic şi al dimensiunii pentru a se refolosi la protecţia taluzului cheului reabilitat;
– cheul reabilitat se va realiza din pereu din dale prefabricate din beton armat care vor forma taluzul acestuia;

* accesul în bazinul Veriga
– recalibrarea gurii de acces;
– amenajarea pe latura vestică a bazinului pe o lungime cumulată de 220 ml;
– amenajarea unei rampe betonate pentru andocarea ambarcaţiunilor de intervenţie rapidă, staţionate pe platforma de la dana 6;
– braţul Smârda şi zona aval a bazinului Plantelor – pentru asigurarea condiţiilor de acces pe Braţul Smârda şi de staţionare în bazinul Plantelor, se vor executa lucrări de dragare;

* alimentarea cu energie electrică şi apă potabilă a cheiurile care fac obiectul investiţiei.

Obiectivul, în valoare totală de 113.932,884 mii lei, va fi finanţat din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operaţional Regional Infrastructură Mare 2014-2020, bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii şi din surse proprii ale Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” Giurgiu (beneficiarul investiţiei).

Durata de realizare a proiectului este de 24 de luni.

MLPDA

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER