22 iulie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

MODIFICĂRI ÎN ACORDAREA AJUTOARELOR DE STAT PENTRU INVESTIȚII

Ministerul Finanţelor Publice a modificat şi a completat H.G. nr. 807/ 2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, prin Hotărârea de Guvern  nr. 476/ 2018 care a fost publicată, pe 9 iulie 2018, în Monitorul Oficial nr. 580.

Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 807/ 2014, cu modificările şi completările ulterioare, îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea realizării investiţiilor de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoarele de activitate de vârf. Se acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura activelor corporale şi necorporale, precum şi cele legate de închirierea construcţiilor aferente investiţiei iniţiale.

Referitor la schema de ajutor de stat facem următoarele precizări:

  • valoarea minima a investiţiei 13,5 milioane lei (aproximativ 3milioane euro);
  • intensitatea/nivelul maxim al ajutorului de stat acordat în baza schemei de ajutor de stat: 50% raportat la cheltuiala eligibilă  (pentru agenţii economici de pe raza DGRFP Ploieşti);

–    depunerea cererilor de acord pentru finanţare se face continuu, în limita bugetului alocat schemei pentru anul în curs.

Pentru consultarea completă a proiectului Ghidului solicitantului si proiectului Ghidului de plată a ajutorului de stat acordat în baza H.G. nr. 807/ 2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare,  vă rugăm să consultaţi site-ul MFP la rubrica Transparenţă decizională. În termen de 15 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 476/ 2018 vor fi aprobate Ghidurile mai sus menţionate, prin ordin al ministrului finanţelor publice

 

Pentru detalii suplimentare puteţi accesa următorul link:

http://www.mfinante.ro/pagina.html?categoriebunuri=scheme-de-ajutor-de-stat&pagina=domenii&menu=Ajutorstat

 

 

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER