16 iulie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

NEMULŢUMIRI LA „PROTECŢIA MEDIULUI”. SINDICALIŞTII AMENINŢĂ CU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII!

Salariile sunt, şi de această dată, motivul pentru care sindicaliştii din APM Giurgiu – dar şi colegii lor din întrega ţară – ameninţă acum cu blocarea proiectelor europene și întreruperea totală a activității. Iată ce spun sindicaliştii, într-un comunicat de presă, în care îşi explică motivul nemulţumirilor:

„Am ajuns batjocura sistemului bugetar al instituțiilor publice deconcentrate”

Sindicatul Agenției pentru Protecția Mediului Giurgiu, afiliat la Federația Sindicatelor Unite din Mediu – cel mai important grup sindical la nivelul sectorului de activitate, se revoltă datorită salariilor abjecte de care beneficiază de 9 ani, printr-o scrisoare deschisă adresată Președintelui României, Prim – Ministrului Guvernului României, Parlamentului României, Ministrului Muncii și Justiției Sociale și Ministrului Mediului, acesta solicitând forurilor de decizie supremă majorarea salariilor astfel încât cuantumul acestora să fie adus la nivelul celor din aceeași familie ocupațională – ADMINISTRAȚIE / instituție teritorială deconcentrată, respectând conținutul Deciziei Curții Constituționale a României nr. 794/2016 și având în vedere că PROTECȚIA MEDIULUI este un domeniu de importanţă strategică, care reprezintă vulnerabilități, riscuri şi priorități impuse conform Strategiei Naţionale de Apărare a Țării pentru perioada 2015 – 2019.

Solicitarea sindicaliștilor are ca obiective atât menținerea nivelului de trai și a puterii de cumpărare, DAR și respectarea principiului echității și al retribuirii conform importanței muncii depuse.

Totodată, aceștia solicită ca organele decizionale să ia act de nemulțumirea profundă în ceea ce privește nivelul actual al salarizării, nejustificat de scăzut, rezultat al aplicării neunitare și discriminatorii a Legii nr. 284/2010, DAR ÎN SPECIAL al indiferenței factorilor decizionali în ceea ce privește retribuirea activității depuse în cadrul instituțiilor de mediu din România.

“Chiar dacă numeric suntem nesemnificativi la nivel național ca și personal bugetar (0,28% din totalul angajaților plătiți integral de la bugetul de stat), activitatea pe care o desfășurăm este de importanță strategică pentru asigurarea bunei direcții de dezvoltare a acestei țări. În majoritate covârșitoare ocupăm funcții publice și desfășurăm activități deosebit de complexe, care necesită pregătire profesională continuă și multidisciplinară, fiind singura categorie de funcționari publici care implementează, monitorizează, verifică și controlează ampla legislație din domeniul protecției mediului, legislație pe care o conexăm permanent cu cea complementară din domeniile administrație publică, sănătate publică și veterinară, fitosanitară, urbanism, protecția apelor și pădurilor, pescuit și vânătoare.

Salariile angajaților Agenției pentru Protecția Mediului Giurgiu se calculează conform OUG nr. 9/2008, iar în perioada 2009 – 2017, acestea au fost majorate doar cu 10%, însă însoțite de pierderea definitivă a altor drepturi: salariu de merit, primă pentru rezultate deosebite, prime din economii, prima de vacanță și premiul anual.

Alte instituții publice deconcentrate la nivelul județului Giurgiu au salarii MULT mai mari, cu 75% – 350%: Consiliul Județean, ANAF – filiala județeană, Direcția Județeană de Sănătate Publică, Direcția Județeană Sanitar-Veterinară, Direcția Județeană de Statistică, Casa Județeană de Pensii, Direcția Județeană de Plăți și Inspecție Socială, Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Centrul Județean pentru Plăți și pentru Intervenție în Agricultură, Filiala Județeană a Îmbunătățirilor Funciare, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, etc, neluând în considerare alte categorii profesionale – personal fără studii superioare din domeniul sănătății, învățământului sau culturii).

Astfel, salariile nete (inclusiv sporuri) ale angajaților APM Giurgiu, majoritatea absolvenți de studii superioare și masterat în domeniul de specialitate, se prezintă astfel:

– director executiv – 3.005 lei;

– șef serviciu – 2.818 lei;

– consilier superior – între 2.045 și 2.210 lei, în funcție de vechimea în muncă;

– consilier asistent – între 1.210 și 1.270 lei, în funcție de vechimea în muncă;

– consilier debutant – 1.120 lei

– referent superior – 1.341 lei

– șofer – 1.189 lei.

În ultimii ani, cu precădere în perioada decembrie 2015 – martie 2017, categorii de personal numeric mai importante decât noi, dar din aceeași familie ocupațională, au beneficiat de majorări salariale substanțiale, creându-se adevărate dezechilibre în sistemul public al salarizării.

Concluzionând, salariul net al unui angajat profesionist din protecția mediului, cu peste 20 de ani experiență, diplome multiple de perfecționare în domeniul de activitate, este cu 15% mai mic în martie 2017 față de decembrie 2008 (după 9 ani de carieră profesională), fără să mai luăm în considerare creșterea costurilor zilnice de trai” – a precizat Ioan Bejenaru – Președintele Sindicatului APM Giurgiu și Vicepreședinte al Federației Sindicatelor Unite din Mediu.

Liderul sindical a mai menționat că, având în vedere nemulțumirile acumulate pe parcursul ultimilor 8 ani de angajații din domeniul protecției mediului, intenționează declanșarea conflictului de muncă, având ca urmare blocarea proiectelor finanțate din fonduri europene și chiar greva generală, dacă forurile superioare, de la Premierul Guvernului, până la Ministrul Muncii și Justiției Sociale și Ministrul Mediului nu vor conștientiza gravitatea discriminării salarizării categoriei angajaților din domeniul protecției mediului.

Președinte Sindicat APM Giurgiu

Vicepreședinte al Federației Sindicatelor Unite din Mediu

Ec. Bejenaru Ioan”

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER