luni , 27 septembrie 2021
A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Acasa / Administrație locală / CONDIȚII MAI DURE PENTRU ORGANIZATORII ȘI PARTICIPANȚII LA TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII

CONDIȚII MAI DURE PENTRU ORGANIZATORII ȘI PARTICIPANȚII LA TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII

Începând cu 1 august 2018, organizatorii de târguri și expoziții de produse alimentare și operatorii economici expozanți vor trebui să respecte o serie de  condiții pentru a putea fi garantată siguranța alimentelor, iar alimentele obținute, transportate, depozitate, expuse și comercializate să nu reprezinte un risc privind sănătatea publică.

Astfel, organizatorul târgului/expoziției de produse alimentare are obligația de a solicita în scris la direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor pe raza căreia se organizează evenimentul, obținerea avizului temporar de funcționare a târgurilor/expozițiilor de produse alimentare, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de începerea desfășurării evenimentului.

Documentele necersare pentru obținerea avizului temporar de funcționare sunt următoarele:

1. Cererea scrisă, semnată de reprezentantul legal al organizatorului, în care se precizează:

– denumirea și adresa sediului social al organizatorului, după caz denumirea și adresa instituției organizatoare;

– adresa unde se va desfășura târgul, expoziția de produse alimentare

– activitățile care se vor desfășura în târgul, expoziția de produse alimentare  (comercializare, preparare de alimente, servire etc.);

– tipurile/categoriile de produse supuse vânzării cu amănuntul;

– perioada desfășurării târgului, expozițieide produse alimentare, precum și orarul de funcționare.

2. O listă a operatorilor din domeniul alimentar (expozanți), în care să fie precizate denumirile operatorilor, adresele punctelor de lucru, tipurile de produse comercializate, numerele de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru fiecare operator în parte, precum și numele și datele de contact ale reprezentanților acestora.

3. O schiță generală cu incinta/zonele/spațiile unde expozanții care comercializează/expun alimente sunt amplasați în perimetrul târgului/expoziției de produse alimentare.

4. Copiile documentelor de înregistrare/autorizare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, emise de către direcțiile sanitare veterinare județene, copii după certificatele/atestatele de producător , emise de către primăriile locale, după caz.

Organizatorul târgului/expoziției de produse alimentare are obligația de a asigura următoarele facilități și echipamente:

– incinte mobile și/sau temporare, unde să prepare, expună și comercializa alimente, astfel amplasate, concepute, construite și menținute în bună stare de igienă pentru a se evita riscul de contaminare, în special de către animale și dăunători;

– grupuri sanitare funcționale, precum și facilități de spălare și uscare/ștergere igienică a mâinilor, atât pentru comercianți cât și pentru consumatori;

– mijoace și/sau spații/containere adecvate pentru depozitarea și eliminarea, în bune condiții de igienă, a substanțelor și deșeurilor periculoase și/sau necomestibile (lichide sau solide), inclusiv a deșeurilor menajere pentru a se evita orice acumulare a acestora în zonele în care se regăsesc alimentele;

– spații și echipamente pentru depozitarea/expunerea alimentelor, amplasate în locuri/zone care să permită evitarea riscului de contaminare;

– echipamente/instalații care au suprafața ce intră în contact cu produsele alimentare în bună stare de igienă, ușor de curățat și, după caz, dezinfectat;

– o sursă suficientă de apă potabilă rece și caldă, după caz;

– o cantitate suficientă de gheață, care trebuie să provină din apa potabilă și să fie manipulată și depozitată în condiții adecvate pentru a nu reprezenta o sursă de contaminare a alimentelor, după caz;

– o sursă corespunzătoare de energie electrică, după caz, prin care să se asigure funcționarea corespunzătoare a agregatelor/vitrinelor frigorifice și care să fie prevăzute cu termometre de măsurare a temperaturii.

Restul instrucțiunilor tehnice pentru organizarea și funcționarea târgurilor și expozițiilor de produse alimentare, aplicabile de la 1 august 2018, se regăsesc în următorul link: http://www.primariagiurgiu.ro/portal/giurgiu/primarie/portal.nsf/0/ADB4F7A324C33F53C2257C760022F186/$FILE/Instructiuni%20tehnice%20targuri%20produse%20alimentare.pdf – anunță Primăria Giurgiu, pe siteul instituției.

 

 

 

Verifica si

DOUĂ UNITĂȚI ȘCOLARE DIN MUNICIPIU, DAR ȘI SEDIUL CONSILIULUI JUDEȚEAN BENEFICIAZĂ DE FINANȚARE PRIN P.O.R.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță, luni, semnarea a 42 de noi contracte de …

  • Acest site foloseste cookie-uri |
  • Acceptă
  • Respinge
  • | Pentru mai multe informații despre cookie-uri
  • No valid page specified.