14 aprilie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

O RAZĂ DE SPERANȚĂ PENTRU GIURGIUVENII DIN CARTIERUL RUDARI

Primarul Adrian Anghelescu si echipa de proiect din cadrul Direcției Programe Europene au dat astăzi ordinul de începere al lucrărilor ce vizează amenajarea trotuarelor în cartierul Rudari.
Proiectul a fost depus în cadrul POR Axa 9 – DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală la nivelul municipiului Giurgiu.
Obiectivele principale ale strategiei sunt: reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată (RUDARI), alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică.
Astfel, pentru implementarea măsurilor cuprinse în Strategie, Municipiul Giurgiu a depus pentru finanțare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investiții 9.1 – Dezvoltarea Locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), Obiectiv Specific – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin măsuri integrate, proiectul cu titlul „Standard de viață mai bun pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu”.
Prin proiect este vizată amenajarea de „Trotuare str. 1 Decembrie 1918, tronson șoseaua Prieteniei-DJ 507″(Cartier Rudari) și are o valoare de 450.000 lei.
Această investiție este una dintre măsurile aprobate în SDL, măsuri care au fost stabilite în cadrul unor consultări publice la care au participat locuitorii din Zona Urbană Marginalizată RUDARI – anunță reprezentanții Primăriei Giurgiu, pe pagina oficială a instituției.

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER