9 decembrie 2023

Distribuie articolul pe

Facebook

OFERTĂ GENEROASĂ LA ȘCOALA DE SUBOFIȚERI POMPIERI

300 de locuri sunt puse la dispoziția tinerilor care își doresc să urmeze cursurile Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” din Boldești. În sesiunea aprilie – iunie 2023 au fost scoase la concurs 275 de locuri de subofițer de pompieri și protecție civilă și 25 de locuri de maistru militar auto.

Calendarul concursului de admitere este următorul:

Data/ Perioada Etapă/ probă Modalitatea / Locul desfășurării
 

20 aprilie – 05 mai 2023 (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică)

 

  Depunerea cererilor de înscriere (completate de către candidați în mod lizibil și semnate)

 

 

Exclusiv în format electronic la adresa de e-mail resurseumane@isugiurgiu.ro

 

Până la data de
15 mai 2023

 

 

Evaluarea psihologică

 

  Conform planificării întocmite de Centrul de Psihosociologie al MAI împreună cu unitățile de recrutare

 

  Până la data de
15 mai 2023

 

  Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare

 

Sediul ISU Giurgiu din strada Dorobanti nr. 19, mun. Giurgiu

 

 

19 – 24 mai 2023

 

  Susținerea probei de evaluare a performanței fizice

 

  Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu”, conform planificării

 

 

27 mai 2023

 

  Susținerea probei de evaluare a cunoștințelor

 

  Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu”

 

  În termen de 24 ore de la afișarea Listei provizorii cu rezultatele obținute la probele de concurs

 

 

 

Depunerea contestațiilor

 

 

Exclusiv la adresa de e-mail a Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” (office@scoaladepompieri.ro)

 

 

 

 

31 mai – 29 iunie 2023

 

  Examinarea medicală
pentru candidații care se încadrează în numărul total de locuri scoase la concurs, în ordinea descrescătoare a notelor finale

 

 

 

Conform planificării întocmite de către compartimentele cu atribuții de recrutare

 

 

 

Data/ Perioada Etapă/ probă Modalitatea / Locul desfășurării
 

Până la data de
30 iunie 2023

 

 

Afișarea rezultatelor finale

 

 Site-ul oficial al Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu”

 

Durata de școlarizare va fi de un an, atât pentru specializarea „maistru militar auto”, cât și pentru cea de „subofițer de pompieri și protecție civilă”.

Condițiile legale și criteriile specifice de recrutare, calendarul concursului de admitere, precum și alte informații de interes pot fi consultate accesând pagina www.isugiurgiu.ro, secțiunea “carieră”.

***

Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, înființată în anul 1986, este instituţia de învăţământ postliceal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne destinată formării iniţiale a subofiţerilor de pompieri și protecție civilă și a maiștrilor militari auto.

În cele peste trei decenii de activitate, mii de absolvenți au completat echipajele operative ale subunităților din întreaga țară.

Mai multe informații aici: www.scoaladepompieri.ro

 

Compartimentul Informare și Relații Publice ISU Giurgiu

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER