14 aprilie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

OLIMPICII GIURGIUVENI, PREMIAȚI ȘI ÎN ACEST AN DE CONSILIUL JUDEȚEAN

Consiliul Judeţean Giurgiu acordă un interes deosebit domeniului învăţământului, promovează, susţine performanţa în educaţie şi recunoaşte valorile judeţene, fiind alături de elevii şi cadrele didactice îndrumătoare care, prin munca lor, duc numele judeţului Giurgiu pe podiumurile naţionale şi internaţionale.
În vederea acordării de premii pentru elevii din unităţile de învăţământ din judeţul Giurgiu, care au obținut rezultate deosebite la concursurile, olimpiadele şi competiţiile şcolare la nivel județean, național și internațional în anul 2020, Consiliul Județean Giurgiu primește dosarele elevilor cu astfel de rezultate până la data de 31 mai 2021 pentru a fi supuse procedurii de analiză.
Solicitanții vor depune la Consiliul Județean Giurgiu următoarele documente:
▪️Actul care atestă identitatea (certificate naștere și/sau Carte identitate)
▪️Dovada participării la concursuri și olimpiade
▪️Formularul de înscriere a rezultatelor deosebite obținute
▪️Declarație pe propria răspundere a elevului care atestă autenticitatea / veridicitatea documentelor depuse, precum și declarația de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Prin premierea elevilor, se răsplăteşte efortul acestora în realizarea de performanţe deosebite la nivel naţional şi internaţional, oferindu-se, totodată şi o motivaţie pentru altele noi.
Documentele sus menționate pot fi depuse la registratura instituției noastre din Bdul. București nr. 10 sau pot fi transmise prin e-mail la adresele: cjg@cjgiurgiu.ro, cjgiurgiu@gmail.com.
Persoană de contact: Nicoleta Turcu

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER