14 aprilie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN: ”ASPECTE GRAVE ÎN ACTIVITATEA DGASPC! ACTIVITATEA DIRECTORULUI INSTITUȚIEI VA FI ANALIZATĂ DE O COMISIE SPECIALĂ”

Consiliul Județean Giurgiu are pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 28 iunie 2021 Proiectul de Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de analiză şi verificare a activității desfășurate  la Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Giurgiu.

Constituirea acestei Comisii s-a impus ca urmare a mai multor rapoarte de control întocmite de instituţii abilitate ale statului, dar și sesizări de la angajați, care au avut drept consecințe (raportul ultimului control, realizat de o firmă specializată, poate fi consultat pe site-ul CJG, fiind parte componentă a materialelor prezentate pentru ședința menționată) :

  • prejudicii prin primirea unor somaţii de plată şi înfiinţare de popriri, dar și prin nepunerea în executare a unor titluri executorii emise pe numele unor persoane fizice;
  • achiziții de produse alimentare la prețuri foarte mari, duble sau chiar triple față de prețurile de vânzare cu amănutul;
  • amenzi aplicate pentru neîndeplinirea obligaţiilor legale în domeniul protecţiei copilului sau al persoanelor instituţionalizate.

De exemplu:

  • din controlul efectuat de către Camera de Conturi Giurgiu pentru exercițiul financiar al anului 2019 la DGASPC Giurgiu s-a constatat că achiziționarea serviciilor de catering pentru 37 de unități de asistență socială a fost realizată cu încălcarea legii, fiind selectat un operator care nu a făcut dovada capacității tehnice și profesionale necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale (lipsind inclusiv autorizația sanitar veterinară și pentru siguranța alimentelor). Prin urmare, Camera de Conturi Giurgiu a sancționat DGASPC Giurgiu cu o amendă contravențională de 5 000 lei și a dispus luarea măsurilor împotriva persoanelor responsabile;
  • în luna mai 2021 instanța a obligat DGASPC Giurgiu la plata sumei de 338 692 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de catering prestate și neachitate, plus penalități aferente;
  • la un control efectuat în data de 18.05.2021 au fost identificate alimente congelate care aveau eticheta din anul 2019;
  • au fost inventariate numeroase conflicte între conducere şi salariaţi, multe dintre acestea făcând obiectul unor dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată; numai în cursul anului 2020 și primele 2 luni din 2021, au existat 18 sesizări de natură penală privind persoane asistate social și personalul încadrat la DGASPC;
  • în privința beneficiarilor, există numeroase plângeri despre condițiile de cazare și hrană, lipsa încălzirii spațiilor în sezonul rece, până la agresiuni între beneficiari.

Acestea sunt doar câteva dintre aspectele extrem de grave pentru care activitatea directorului general Lupu Cătălin va fi analizată și de o comisie formată din consilieri județeni, înainte de luarea celor mai corecte hotărâri în privința domniei sale.

Faptul că preferă să genereze un circ mediatic în care dorește să se victimizeze, în speranța că va asigura continuarea abuzurilor și nerespectarea legii în exercitarea sarcinilor de serviciu nu îl exonerează pe dl. Lupu de responsabilitățile aferente unei funcții atât de importante.

Președinte,

Dumitru BEIANU

 

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER