14 aprilie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

PROIECTE LA INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

În cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GIURGIU va derula în perioada:  februarie 2021 – decembrie 2023,  următoarele proiecte:

  1. PROIECT: „ADS 2.0 – următorul nivel în educație” ID 136158 în cadrul căruia  Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu va fi beneficiar, având ca partenerȘcoala Gimnazială Nr. 10,  Giurgiu

Obiectivul general al proiectuluivizează  realizarea unor seturi de acțiuni în vederea creșterii numărului de tineri  care se reîntorc în sistemul de educație și formare prin programe de tip ”A doua șansa” și derularea de cursuri de formareprofesională pentru îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unorservicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

Grupul țintă al proiectului cuprinde un număr de 516 persoane din categoriile de personal didactic/ personal de sprijin care beneficiază de programe de formare și 600 de persoane beneficiare ale programului de tip  „A doua șansă”.

2.PROIECT: „Educația, șansa mea o viața mai bună! – Program de măsuri integrate de tip ,,A doua sansa” pentru tinerii NEETs “ ID 135855în cadrul căruia  Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu va fi partener

Obiectivul general al proiectuluivizează identificarea si readucerea în sistemul de educație și formare a  tinerilor NEETs proveniți din medii, comunități și etnii diverse și cu vârste și necesități educaționale variate într-un program de  tip ,,A doua șansă”. Vor fi asigurate materiale didactice, manuale, rechizite și hrana elevilor pe timpul cursului, precum și acordarea de subvenții pentru participare.

Grupul țintă al proiectuluicuprinde 402 tineri NEETs potențiali beneficiari în cadrul proiectului propus, vizând crearea/menținerea de clase tip ,,A doua șansă” în cadrul școlilor din regiune pentru tinerii NEETs șomeri.

3.PROIECT:Mă întorc la școală – Program intregat de măsuri pentru reîntoarcerea în sistemul de învățământ a 600 de persoane din județul Giurgiuîn cadrul căruia  Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu va fi partener.

 

Obiectivul general al proiectuluivizează  identificareași readucerea în sistemul de educație și formare a tinerilor/adulților proveniţi din medii, comunități și etnii diverse, cu vârste și necesități educationale variate într-un program de  tip ,,A doua șansă”și de cursuri de formare profesională destinate cadrelor didactice. Vor fi asigurate materiale didactice, manuale, rechizite și hrana elevilor pe timpul cursului, precum și acordarea de subvenții pentru participare.

Grupul țintă al proiectuluicuprinde 600 de tineri/adulți care nu au urmat sau nu au finalizat nivelul de educație obligatorie și520 de cadre didactice care vor beneficia de  formare profesionala în domeniu.

 

În prezent INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GIURGIU implementează, tot în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020,următoarele proiecte:

  1. C.I.S. – Educaţie de calitate şi incluziune socială ID 105 099

Obiectivul  general al proiectului vizează creșterea calității educației pentru  copii și  adulţi din grupuri vulnerabile și  pentru cadre didactice/personal de sprijin din scolile defavorizate din judetul Giurgiu, prin măsuri integrate și personalizate destinate prevenirii și reducerii abandonului școlar, într-un mediu nediscriminatoriu și motivant.

Sunt în derulare   programe de tipul ”Învăţământ prietenos pentru preşcolari”, ”Educaţie parentală”, programe ”Şcoală după şcoală” şi activităţi remediale, programe integrate de tip  ‘’A doua şansă’’. Cadrele didactice au finalizat  programe de dezvoltare profesională și au dezvoltat rețele de sprijin profesional. Au fost  asigurate spaţii şi echipamentele necesare pentru dezvoltarea propice a activităţilor educaţionale şi creşterea frecvenţei şcolare a copiilor, elevilor şi a adulţilor  înscriși la programul ”A doua şansă” și se acordă  sprijin material pentru copiii, elevii şi adulţii din programul  de tip ‘’A doua şansă’.

Grupul țintă al proiectului cuprinde 356 copii si 40 adulţi din grupuri vulnerabile, din care 112 romi si 90 cadre didactice/personal de sprijin din școlile defavorizate Letca Noua, Clejani, Iepurești și Bulbucata din județul Giurgiu

2.Acces egal si calitativ la educatie in judetele Giurgiu si Teleorman – EDUGREAT  ID 105 966

Obiectivul  general al proiectului vizează creșterea gradului de participare la învățământul ante-preșcolar, preșcolar și școlar din județele Giurgiu și Teleorman prin aducerea și menținerea în procesul educațional eficient și incluziv a unui număr de 800 copii cu risc de abandon.

Grupul țintă al proiectului cuprinde și 220 de  tineri si adulti participanți la programele de reintegrare educaționala și formare inițialăîntr-un context motivațional modern și 304 cadre didactice care au  participat la activități de formare.

 

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER