17 aprilie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

SĂRBĂTOARE LA ”STATISTICĂ”

Pe 12 iulie 2023 întreaga statistică românească aniversează împlinirea a 164 de ani de la înfiinţarea, prin Ordonanţa domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a Oficiului Central de Statistică, una dintre primele instituţii publice create în Statul Unitar Român.

Fapt demn de consemnat astăzi, într-o epocă în care schimbul internaţional de informaţii, integrarea şi globalizarea sunt fenomene economico-sociale binecunoscute, încă din acei ani statistica românească oficială s-a exprimat intr-o interconexiune reală cu statistica internaţională, atât prin formaţia ştiinţifică a specialiştilor săi, cât şi prin participarea efectivă a nou  creatului Oficiu de Statistică la schimburile de idei şi activităţi iniţiate la nivel european.

Numeroase personalităţi ale gândirii economice şi statistice ale timpului, precum Dionisie Pop Marţian şi Ion Ionescu de la Brad s-au implicat în activitatea statistică, precum şi oameni politici, ca Mihail Kogălniceanu şi Nicolae Kreţulescu. Condusă de oameni remarcabili, statistica şi-a sporit prestigiul şi credibilitatea.

De-a lungul timpului, statistica românească s-a impus ca o sursă credibilă şi competentă de informaţii necesare actului guvernării, gestionării proceselor economico-sociale, dar şi ca partener de dialog întotdeauna demn de respect pentru oficiile de statistică ale ţărilor europene.

Astăzi, metodologiile de lucru şi sistemul de indicatori se armonizează cu standardele europene şi internaţionale, sporindu-şi capacitatea de prelucrare a datelor prin crearea unei reţele informatice performante, adecvându-şi mijloacele de comensurare  a realităţilor economico-sociale necesităţii de a pune la dispoziţia autorităţilor, agenţilor economici, organismelor internaţionale informaţii relevante şi riguroase.

O contribuţie importantă o are colaborarea dezvoltată pe plan internaţional, în primul rând cu Oficiul de Statistică al Uniunii Europene-Eurostat şi cu oficiile altor state partenere.

Statistica oficială din România este guvernată de principiile fundamentale de funcţionare ale statisticii oficiale, adoptate de Comisia Economică a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Europa şi de către Comisia de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite, a principiilor fundamentale ale Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România.

La ceas aniversar transmitem colaboratorilor noştri gândurile noastre bune şi mulţumiri pentru implicarea în ceea ce priveşte procesul statistic românesc.

 

DIRECTOR EXECUTIV DJS GIURGIU,

Luminiţa Adriana Ionete

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER