19 aprilie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

STIMULENTE FINANCIARE PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN JUDEȚ. CE DOCUMENTE SUNT NECESARE?

Consiliul Județean Giurgiu promovează educația, susține performanța în educație și recunoaște valorile județene, fiind alături de cadrele didactice care, prin munca lor, duc numele județului Giurgiu pe podiumurile naționale și internaționale prin  rezultatele deosebite obținute.

În ședința din 8 februarie 2021 a fost aprobat Regulamentul de acordare a stimulentelor financiare cadrelor didactice din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu.

Conform acestui regulament ce are ca scop stabilirea criteriilor și procedurii de acordare a stimulentelor financiare, fiecare cadru didactic din instituțiile de învățământ giurgiuvean care a obținut rezultate la concursuri și olimpiade, va putea transmite pe adresa instituției noastre un dosar cu următoarele documente:

  1. copie după actul de identitate;
  2. dovada participării la concursuri și olimpiade județene, naţionale și internaționale ale elevilor, în toate domeniile curriculare şi extracurriculare, copie după diplome, dovada trofeelor etc.; 
  3. formularul de înscriere a rezultatelor deosebite obținute de cadrele didactice la concursurile şi olimpiadele școlare la care acestea au participat în calitate de îndrumător.
  4. declarație pe propria răspundere a cadrului didactic privind autenticitatea / veridicitatea documentelor depuse, precum şi declarația de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Situațiile centralizate, depuse la Consiliul Judeţean Giurgiu, vor fi înaintate spre analiză și validare Comisiei pentru Educaţie, cultură, tineret şi sport, în perioada 22 februarie – 10 martie 2021.

Acordarea stimulentelor financiare a căror sumă va fi cuprinsă între 500 – 1000 lei/cadru didactic pregătitor, se va face în cadrul unor ceremonii organizate de Consiliul Județean Giurgiu în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu și unitățile de învățământ.

Documentele necesare se pot descarca aici : – Regulament
– Cerere

                                                                                – Declaratie

                                                                                – Grila de evaluare

Solicitarile pot fi depuse la Registratura institutiei sau transmise in format electronic (completate, semnate si scanate) la adresa de e-mail:  cjgiurgiu@gmail.com .

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER