17 iunie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

TOTUL DESPRE DEPUNEREA DOSARELOR PE PROGRAMUL START-UP NATION

Sesiunea de primire a proiectelor în cadrul programului Start-up Nation România va debuta în data de 15 iunie 2017 și va dura 30 de zile, până în data de 14 iulie 2017, conform anunțului oficial publicat astăzi pe site-ul Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor destinate Întreprinderi Mici și Mijlocii. În cadrul acestui program, 10.000 de beneficiari vor putea primi un sprijin financiar nerambusabil de până la 44.000 de euro pentru lansarea unor afaceri noi în 2017. Înscrierea proiectelor se va realiza doar electronic, în cadrul aplicației ce va deveni activă pe site-ul www.aippimm.ro.

Conform anunțului publicat astăzi,  începând din data de 15 Iunie 2017, ora 10.00, aplicația de înscriere a cererilor de finanțare în cadrul schemei de ajutor de minimis Start-up Nation România va deveni activă. În vederea înscrierii în cadrul programului, antreprenorii vor completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu 15.06.2017 ora 10.00, timp de 30 zile calendaristice de la demararea înscrierii în program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, respectiv 14.07.2017.

Oficialii Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) au luat în calcul și posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului, dacă la finalul termenului de 30 de zile vor rămâne fonduri disponibile.

Iată calendarul estimativ de desfășurare al programului:

Deschidere aplicație electronică înscriere:    15 Iunie 2017, ora 10.00
Închidere aplicație electronică:    15 Iulie 2017, ora 20.00
Bugetul disponibil pentru această sesiune:    1.713.798.000 lei
Număr maxim de beneficiari    10.000 de firme nou înființate
Semnarea contractelor de finanțare:    cel târziu 29 Septembrie 2017
Termenul maxim de implementare:    29 Septembrie 2018

Obiectivele programului și cine se poate înscrie

Programul de finanțare își propune să încurajeze spiritul antreprenorial al cetățenilor în scopul implicării acestora în structuri economice private. Astfel, se urmărește finanțarea anuală a unui număr de cel mult 10.000 de antreprenori și crearea, în cadrul sectoarelor economice prioritare, a unui număr de 20.000 de noi locuri de muncă.

În cadrul apelului de proiecte ce va fi lansat la jumătatea lunii iunie, doar întreprinderile înființate după data de 30 ianuarie 2017 pot depune cereri de finanțare. Acestea trebuie să fie înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului sub forma unor societăți comerciale, societăți cooperative, societăți cu răspundere limitată debutante. Sunt eligibile toate întreprinderile care au sediul social și punctele de lucru în mediul urban și în regiuni mai puțin dezvoltate, inclusiv în regiunea București-Ilfov.

Ce activități pot primi finanțare

În cadrul acestui program de finanțare sunt eligibile doar activitățile ce se regăsesc în lista publicată pe site-ul Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (AIPPIMM), aici. Activitățile economice cu șanse sporite de a primi finanțare sunt prezentate mai jos, în ordinea aceasta:

Producție și programare IT (codul CAEN 6201);
Industrii creative;
Servicii;
Comerț și alte activități.
Antreprenorii care doresc să solicite sprijin nerambursabil pentru înființarea unei activități economice trebuie să se asigure că activitatea vizată se regăsește în cadrul acestei liste.

Condițiile în care poți accesa programul de finanțare

Antreprenorii interesați de accesarea acestui program de finanțare vot pregăti documentația necesară pe baza formularelor model publicate pe site-ul Agenției pentru Implementarea Programelor și Proiectelor derulate de Întreprinderile Mici și Mijlocii (AIPPIMM).

Normele metotologice de implementare a programului Start-up Nation prevăd următoarele cheltuieli eligibile, pe care antreprenorii le pot deconta:

achiziția spațiilor de lucru;
achiziția mijloacelor de transport;
achiziția de echipamente, maşini, utilaje şi instalaţii, aparatură, instalații de măsură și control, inclusiv software necesar;
achiziția de echipamente IT, birotică, mobilier, sisteme de protecție, instalații economisire energie;
cheltuieli cu salariile, chiria și utilitățile necesare pentru cel mult un an de zile de la data semnării contractului de finanțare;
TVA nedeductibilă pentru aplicanții neplătitor de TVA;
cursuri de antreprenoriat;
comisionul solicitat de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, dacă societatea va avea nevoie de garanții suplimentare pentru contractarea unui credit bancar destinat implementării proiectului.
consultanță pentru pregătirea proiectului și implementarea planului de afaceri.

Referitor la ce cheltuieli nu sunt eligibile, nu se vor deconta următoarele cheltuieli care, dacă intervin în implementarea proiectelor, vor fi susținute exclusiv din sursele financiare proprii ale beneficiarilor:

achiziția de echipamente la mâna a doua;
realizarea construcțiilor, extinderilor sau recompartimentărilor;
amenajările interioare;
impozite, taxe, penalități, amenzi.

Cum arată planul de afaceri

Antreprenorii interesați să primească sprijinul nerambursabil de până la 44.000 de euro vor trebui să întocmească un plan de afaceri. Structura acestuia, așa cum este disponibilă pe site-ul AIPPIMM, este următoarea:

informații generale;
viziune și strategie;
resurse umane și activitate curentă;
prezentarea proiectului;
analiza pieței;
proiecții financiare
justificarea necesității finanțării proiectului.

Criteriile de evaluare și selecție pentru proiecte

Activitățile economice înscrise în lista activităților eligibile au șanse diferite de a obține finanțare, de aceea este recomandat să urmărești criteriile de evaluare și selecție ce vor fi publicate împreună cu normele metodologice de implementare în perioada următoare. În cadrul unor seminarii și conferințe organizate de către MMACA, oficialii ministerului au propus criterii de selecție diferite de cele disponibile în prezent pe site-ul AIPPIMM. Dacă această propunere va fi aprobată, proiectele vor fi selectate după următoarele criterii:

1. Domeniul de activitate al solicitantului

Vor fi încurajate activitățile de producție și programare IT cu codul CAEN 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client).

2. Numărul locurilor de muncă asumate de către antreprenor

În cadrul acestui criteriu de selecție, este obligatorie crearea unui loc de muncă, fiind însă încurajată angajarea unui număr mai mare de persoane. De asemenea, antreprenorii vor primi punctaj suplimentar dacă minimum două locuri de muncă vor fi create pentru persoane din categoriile defavorizate, șomeri sau pentru absolvenții din promoțiile 2012 – 2017.

3. Structura bugetului proiectului

Vor fi încurajați antreprenorii care vor aloca cel puțin 50% din investiția propusă achiziției de echipamente tehnologice și aplicațiilor software necesare desfășurării activității. De asemenea, sunt încurajate proiectele care prevăd investiții în inovare.

În cadrul normelor metodologice de impelementare publicate în prezent pe site-ul AIPPIMM, echipamentele tehnologice se regăsesc în cadrul punctelor 2.1, 2.2 și 2.3.6 din Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe:

în sub-grupa 2.1. se regăsesc echipamentele tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru);
subgrupa 2.2 cuprinde aparate și instalații de măsurare, control și reglare;
subgrupa 2.3.6 cuprinde utilaje și instalații de ridicat sau transportat.
Achiziția unor obiecte de inventar asimilate grupelor de mai sus va conduce la acordarea punctajului aferent, așa cum a fost precizat anterior. Poți descărca catalogul mijloacelor fixe de la finalul acestui articol sau de aici.

Cum se vor selecta proiectele depuse

Proiectele depuse în perioada anunțată, respectiv 15 iunie – 15 iulie 2017 vor fi selectate în funcție de punctajul obținut, în ordinea inversă a acestuia, în limita bugetului disponibil.

Pentru a putea primi finanațre, proiectul trebuie să obțină cel puțin 50 de puncte, conform criteriilor de selecție amintite mai sus.

În cazul în care, în urma evaluării proiectelor, vor exista proiecte la egalitate de punctaj, criteriile suplimentare de departajare vor fi:

numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create prin implementarea acestui program;
numărul de locuri de muncă ocupate de persoanele din categorii defavorizate sau absolvenți începând cu anul 2017;
procentul alocat în bugetul proiectului pentru achiziția de echipamente;
activitatea propusă (producție, programare IT, industrii creative, servicii, comerț și alte activități);
data și ora înscrierii în program.
În concluzie, acest program de finanțare ar putea fi cel mai important sprijin acordat antreprenorilor în ultimii ani, întrucât niciun program de finanțare cu fonduri europene sau naționale nu și-a propus finanțarea unui număr de 10.000 de întreprinderi. Totuși, deși bugetul disponibil este deosebit de generos, este extrem de importantă pregătirea din timp și depunerea proiectelor în intervalul 15 iunie  – 15 iulie 2017, întrucât prelungirea perioadei de depunere a proiectelor, deși prevăzută ca o opțiune în situația în care vor rămâne fonduri disponibile, este extrem de improbabilă.

av. Marius Coltuc

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER