22 iunie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

2023 – AN BOGAT PENTRU ITPF GIURGIU

PREZENTAREA INSTITUȚIEI

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu este structura Poliției de Frontieră Române, cu personalitate juridică, subordonată nemijlocit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, al cărui șef îndeplinește calitatea de ordonator terțiar de credite.

Potrivit cadrului normativ și dispozițional în vigoare, inspectoratul teritorial asigură coordonarea, controlul și răspunde de întreaga activitate a structurilor subordonate cu privire la efectuarea controlului la frontieră, prevenirea și combaterea migrației ilegale, a faptelor specifice criminalității transfrontaliere, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, al pașapoartelor și străinilor, precum și a ordinii publice în zona de competență.

Sub aspectul competenței teritoriale, zona de responsabilitate a I.T.P.F. Giurgiu se delimitează astfel:

– Pe Dunărea interioară, 10 km. de o parte şi de cealaltă a malurilor Dunării deschisă navigaţiei internaţionale

– între km. 15 – 68 (pe Braţul Borcea) şi km. 0 – 10 (pe Braţul Bala), pe o lungime totală de 63 km, corespunzătoare zonei de competență a S.P.F. Feteşti;

– între km. 68 – 100 pe Brațul Borcea, corespunzătoare zonei de competență a S.P.F. Călărași.

– Pe o lungime totală de 447,2 km. de frontieră cu Republica Bulgaria, între km. flv. 370 şi km. flv. 817,2, respectiv 30 de km. în adâncime de la linia de frontieră către interiorul teritoriului naţional al României.

Structura de execuţie, este organizată în 5 servicii teritoriale şi 15 sectoare ale Poliţiei de Frontieră.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor privind prevenirea și combaterea migrației ilegale, zona de competență este reprezentată de întreaga suprafață a teritoriului național, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

OBIECTIVE INSTITUȚIONALE       

Obiectivele inspectoratului teritorial sunt materializate în conținutul Planului anual cu principalele activități al I.T.P.F. Giurgiu, astfel:

– gestionarea eficientă a activităților pentru identificarea, prevenirea și combaterea migrației ilegale și infracționalității transfrontaliere înregistrate în zona de competență la frontiera cu R. Bulgaria;

– monitorizarea, coordonarea şi evaluarea activităţilor privind executarea controlului la frontiere, a modului de implementare a acquis-ului Schengen la nivelul structurilor subordonate şi urmărirea aplicării celor mai bune practici europene în activitatea de control la frontiere;

– asigurarea şi gestionarea eficientă a resurselor umane, materiale, informaționale şi financiare, pentru îndeplinirea misiunilor specifice de către toate structurile proprii;

– cooperarea permanentă pe criterii eficiente cu celelalte structuri ale MAI, Ministerului de Finanțe, organele similare ale R. Bulgaria pentru gestionarea problematicilor specifice comune, cu respectarea legislației în vigoare;

CONTEXT INTERNAȚIONAL

Principalele provocări cu care I.T.P.F. Giurgiu s-a confruntat la frontieră au fost reprezentate de fenomenul migraţiei ilegale şi recrudescenţa criminalităţii transfrontaliere, ce au la bază decalajele economice accentuate între statele dezvoltate şi cele ale lumii a treia şi crizele umanitare generate de starea de conflict din spaţiul Orientului Mijlociu şi Nordul Africii, dar şi cea dintre Ucraina și Federaţia Rusă.

În ceea ce priveşte migraţia ilegală, acest fenomen se manifestă sub toate formele.

Referitor la criminalitatea transfrontalieră, principalele tipuri de infracţionalitate înregistrată la frontiera gestionată de I.T.P.F. Giurgiu sunt reprezentate de faptele care aduc atingere dreptului de proprietate intelectuală și de contrabanda cu produse accizabile, în principal ţigări.

SIGURANȚA CETĂȚEANULUI ȘI EVOLUȚIA FENOMENULUI INFRACȚIONAL

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu a acordat în anul 2023, o atenţie deosebită prevenirii criminalității în zona de responsabilitate prin:

– Cooperarea cu autorităţile naţionale şi europene în vederea contracarării fenomenelor infracţionale transfrontaliere, prin participarea la întâlniri de lucru punctuale în cadrul cărora s-au realizat schimburi de date referitoare la grupări de criminalitate organizată transfrontalieră;

– Aplicarea politicilor și priorităților naționale și europene privind prevenirea migrației ilegale și infracționalității transfrontaliere, într-o manieră unitară și coerentă în acord cu atribuțiile conferite de legislația specifică;

– Identificarea activităților cu caracter preventiv, în domeniul migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, în vederea promovării de bune practici și modalități de acțiune.

REZULTATE ALE ACTIVITĂȚILOR OPERATIVE PRIVIND CONTROLUL ȘI SUPRAVEGHEREA FRONTIEREI DE STAT

Traficul general de persoane

În anul 2023 s-a înregistrat o creștere a traficului de persoane cu 8%.

 TOTAL
20236.112.813
20225.656.082

În contextul celor prezentate, precizăm faptul că, în anul 2023, nu s-a permis intrarea în ţară unui număr de 272 cetăţeni străini, în scădere cu 68,14% față de anul precedent.

În ceea ce priveşte situația măsurilor de nepermitere a ieșirii din țară, se constată o creștere a numărului măsurilor de nepermitere a ieșirii din țară dispuse atât față de cetățenii români, cât și față de cei străini, în acord cu valorile generale ale traficului transfrontalier prezentate la începutul acestui capitol.

NPE20222023Tendinţe
străini2045ì  +125%
români121148ì  +22,31%

Traficul general al mijloacelor de transport

În cursul anului 2023, la nivelul punctelor de trecere subordonate inspectoratului teritorial s-a înregistrat o creștere a traficului total al mijloacelor de transport cu 4,22% față de anul 2022.

20222023Tendinţe
3.167.4013.301.145ì  +4,22%

Fapte ilegale constatate la frontieră

În perioada analizată s-au constatat un număr de 3.733 fapte ilegale ( în creștere cu 26,2%  perioadei de referință a anului 2022, pe durata căruia s-au înregistrat un număr de 2.958 fapte ilegale), astfel:

– 1.993 infracţiuni săvârşite de 2.158 persoane;

– 1.740 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 977.760 lei;

Comparativ cu anul 2022, se constată creștere a numărului de infracţiuni cu 71,95% şi scăderea numărului de contravenţii cu 3,27%.         

InfracțiuniPersoane
202211591429
202319932158

Ponderea principalelor tipuri de fapte constatate se prezintă astfel:

– nerespectarea dreptului de proprietate intelectuală (55,09%);

– braconaj piscicol (8,47%);

– infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere (11,69%);

– infracțiuni privind trecerea frontierei (5,87%);

– trafic internaţional cu autovehicule furate (2,50%);

– fals, uz de fals, respectiv fals privind identitatea (6,67%);

– trafic de migranți (1,05%).

Combaterea criminalității economico – financiare

În cursul anului precedent au fost constatate 84 infracţiuni de natură economico-financiară, faţă de 65 în anul 2022, în creștere cu 29,23%. Totodată, au fost confiscate bunuri pentru care deținătorii acestora nu au putut prezenta documente de proveniență sau care au servit la săvârșirea de infracțiuni, astfel:

– Băuturi alcoolice 895 litri;

– Produse farmaceutice 697 buc.;

Metale și pietre prețioase

În anul 2023 s-a confiscat o cantitate de 15.234 grame aur în valoare de 4.070.799 lei în crestere comparativ cu anul 2022 când s-a confiscat 5.377,78 grame aur în valoare de 1.400.122 lei.

Produse contrafăcute

În cursul anului 2023 au fost constatate 1.098 infracțiuni privind încălcarea dreptului de proprietate intelectuală, ocazie cu care au fost confiscate bunuri în valoare de 261.233.154 lei.

Comparativ cu anul 2022, când au fost constatate 314 infracțiuni și confiscat bunuri în valoare de 76.138.683 lei, înregistrăm o creștere semnificativă atât la numărul de infracțiuni constatate cât și la valoarea bunurilor confiscate.

Principalele categorii de bunuri susceptibile a fi contrafăcute, confiscate în anul 2023, au fost: articolele de vestimentație (312.667 buc), articolele de parfumerie (201.140 buc), produsele de marochinărie (30.415 buc) și încălțăminte (42.213 perechi).

Traficul de țigări

În anul 2023, la nivelul I.T.P.F. Giurgiu s-au constatat 177 de cazuri (77 în anul 2022) cu 180 de persoane implicate, respectiv 99 infracțiuni și 78 contravenții, fiind descoperite 39.142.540 țigarete și 9.279,74 kg tutun vrac (față de 24.319.960 țigarete și 23.637 kg tutun vrac descoperite în anul 2022).

Astfel, în anul 2023, numărul de cazuri descoperite s-a dublat, iar numărul de țigarete descoperite a crescut cu 61%.

Traficul internațional de autovehicule furate

Situația operativă privind traficul internațional cu autovehicule furate indică o creștere a faptelor având acest element material, fiind constatate 50 infracţiuni, numărul de autovehicule indisponibilizate fiind în creștere cu 32,14% (101 mijloace de transport indisponibilizate în anul  2023 față de 83 în anul 2022), astfel:

– 42 autoturisme;

– 30 autocamioane > 7.5 t;

– 20 remorcă;

– 6 microbuz marfă;

– 3 microbuz persoane.

Traficul cu arme, muniţii și substanțe periculoase

În anul 2023 au fost constatate 25 infracțiuni, față de 16 astfel de fapte în 2022, în creștere cu 56,25%.

În urma activităţilor operative desfăşurate la nivelul inspectoratului, au fost înregistrate următoarele descoperiri:

 20232022
Arme63
Cartușe76232
Art. pirotehnice (buc)179.0976.795

Prevenirea și combaterea consumului de droguri și substanțe interzise

În perioada analizată, poliţiştii de frontieră – independent sau în colaborare cu lucrători ai structurilor cu competenţe pe linia combaterii traficului ilegal de droguri şi precursori, au depistate 13 kg (canabis / heroină), 299 pachete și 1.186.785 bucăți produse psihotrope, în valoare totală de 41.721.395 lei

Braconajul piscicol

Înregistrează o creștere de 20,71% a numărului de infracţiuni (169 în 2023, faţă de 140 în 2022).

 TOTAL
2023169
2022140

Totodată, au fost confiscate corpurile delicte utilizate pentru comiterea de infracțiuni, astfel:

– Pește 1.416 kg;

– Plase monofilament 7.095 m;

Braconajul cinegetic

Înregistrează 1 faptă constatată în anul 2023 faţă de 2 fapte constatate în anul 2022.

Infracțiuni la regimul circulației rutiere

Numărul infracțiunilor la regimul circulației pe drumurile publice a crescut cu 40,36% față de anul 2022, elementul material al infracțiunilor constatate fiind reprezentat, în principal, de conducerea autovehiculelor neînmatriculate, punerea în circulație a autovehiculelor de către persoane care nu dețin permis de conducere sau falsuri în documente (permise de conducere, vize I.T.P. înscrise în fals, asigurări false de răspundere civilă pentru pagubele cauzate de accidente rutiere).

 TOTAL
2023233
2022166

Constatări la regimul silvic

În anul supus analizei s-a acordat o atenție deosebită monitorizării transporturilor de material lemnos, principalele constatări fiind prezentate în cele ce urmează.

 20232022
Infracțiuni11
Contravenții138
Lemn confiscat (mc)8,4210,98

Combaterea traficului cu deșeuri

În cursul anului 2023, cu ocazia verificărilor efectuate în punctele de trecere a frontierei din cadrul I.T.P.F. Giurgiu, au fost identificate 37 de camioane ce nu îndeplineau condițiile de intrare în România, acestea transportând cantitatea totală de  662.255,34 kg deșeuri (plastic, hârtie, cauciuc, sticlă, aluminiu, ulei uzat),  față de care au fost dispuse măsuri de nepermitere a intrării în tară.

PREVENIREA ȘI COMBATEREA MIGRAȚIEI ILEGALE

Fenomenul migraţionist în zona de responsabilitate a I.T.P.F. Giurgiu s-a caracterizat prin trecerea ilegală a frontierei săvârșită în tentativă/formă consumată atât prin ascunderea persoanelor în mijloace de transport sau varientarea punctelor de frontieră, cât şi prin folosirea documentelor de călătorie false sau falsificate de către resortisanți Turcia, Irak, Liban, Siria, Vietnam, Bulgaria, Uzbekistan, Franța și Estonia, majoritatea documentelor fiind emise de statele U.E. (Belgia, Germania, Franța, Bulgaria, Croația, Irlanda şi Suedia), dar şi de către state non-U.E., respectiv Turcia, Vanuatu și Marea Britanie.

În perioada analizată, pe teritoriul României au fost descoperite cu şedere ilegală în urma trecerii frauduloase a frontierei de stat 72 de persoane față de 33 persoane descoperite în anul 2022.

În anul 2023, au fost depistate 8 cazuri de trecere ilegală a frontierei între P.T.F.-uri, în zona de competență a I.T.P.F. Giurgiu, cu 72 persoane implicate.

În ceea ce privește trecerea ilegală prin P.T.F., s-au constatat 53 de cazuri cu 156 de persoane implicate, astfel:

– 41 tentative  de trecere ilegală a frontierei prin ascunderea în mijlocul de transport, în care au fost implicate 135 persoane;

– 12 tentative de trecere ilegală a frontierei prin varientarea punctului de trecere a frontierei în care au fost implicate 21 persoane.

   Dinamica migrației ilegale în anul 2023, comparativ cu anul 2022:

 20232022
Între P.T.F.7252
 Prin P.T.F.P.T.F. Clandestin/varientare156277
Fraudă documentară1950
Intrare ilegală/Ședere ilegală7233
TOTAL persoane depistate319412

În anul 2023, constatările avute pe linia migrației ilegale în zona de competență a I.T.P.F. Giurgiu, se află în scădere față de totalul înregistrat în anul 2022 la numărul de persoane clandestine/care au încercat să varientează P.T.F. și la fraudă documentară, dar în creștere la numărul de migranți depistați cu intrare ilegală/ședere ilegală și descoperiți între P.T.F.-uri (zona verde).

Totodată, în perioada de referință,  au fost depistate în P.T.F. Giurgiu, P.T.F. Calafat, în zona de competență a S.T.P.F. Dolj și Teleorman  30 de cazuri de facilitare cu 34 de facilitatori implicați în cazuri de varientare P.T.F., ascundere în mijloace de transport și procurare de documente  (4 cetățeni Bulgaria, 4 cetățeni România, 16 cetățeni Turcia, 3 cetățeni Ucraina, 2 cetățeni Olanda, 3 cetățeni Germania, 1 cetățean Belarus, 1 cetățean Iran).

ACCESAREA FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

Proiecte finanțate din Fonduri Externe Nerambursabile

În perioada de referință, la nivelul ITPF Giurgiu, a fost finalizat proiectul finanțat din fonduri europene nerambursabile POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 – „Reabilitare și modernizare sistem termoenergetic la pavilion administrativ din cadrul S.P.F. Bechet” – cod sms 2014+ 123888, cu o perioada de implementare 01.12.2017 – 31.12.2023. Conform contractului de finanțare, valoarea totală a proiectului a fost de aproximativ 1.784.466,23 lei, cu un buget total eligibil de 800.095,31 lei,  din care 680.081,01 lei finanțare nerambursabilă acordată prin fondul European de dezvoltare Regională (FEDR), 120.014,30 lei – buget eligibil beneficiar.

În anul 2023, au fost efectuate demersuri privind elaborarea cererii de finanțare pentru două proiecte, după cum urmează:

– la data de 09.09.2023, a fost transmis proiectul strategic STREAM 2 – „Streamlining cross-border cooperation: ITPF Giurgiu, având calitatea de partener, cu un buget total de 4.500.000,00 €, a propus în cadrul proiectului realizarea obiectivului de investiție „Construire centru zonal de bazare nave pentru intervenție la Dunăre”.

– în calitate de leader, la data de 11.09.2023, a fost transmis proiectul BioGuard-HARD „Safeguarding biodiversity”, proiect ce este prevăzut cu un buget total de 3.499.630,11€. ITPF Giurgiu, ce are prevăzut un buget de 1.850.000,00€, a propus în cadrul proiectului, realizarea obiectivului de investiție „Construire depozit bunuri materiale confiscate în cadrul SPF Giurgiu, jud. Giurgiu”.

De asemenea, în anul 2023, a fost identificată necesitatea și oportunitatea depunerii a două cereri de finanțare și au fost propuse următoarele obiective de investiții:

-„Reabilitare Pavilion Administrativ la PTF Oltenița, jud. Călărași”, ce urmează a fi finanțat din Programul Regional Sud Muntenia 2021-2027.

-„Reabilitare STPF Dolj – pavilion C1 și C3, în localitatea Calafat, Jud. Dolj”, ce urmează a fi finanțat din Programul Regional Sud – Vest Oltenia 2021-2027,

COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ

COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ

Au fost executate atât independent cât și în comun cu instituțiile de cooperare 3.582 de acţiuni în comun și 4.406 misiuni, conform planificărilor lunare aprobate de conducerile structurilor participante.

COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

Relaţiile de cooperare cu autorităţile  de  frontieră ale statului vecin s-au caracterizat ca fiind profesionale, corecte, ducând la rezolvarea în timp operativ a tuturor cazurilor apărute la  frontiera comună, neînregistrându-se nici unul care să nu fie rezolvat sau să fie remis spre rezolvare pe cale diplomatică.

Având la bază prevederile Planului Comun de Acţiune – semnat la data de 15.01.2013 de către  I.T.P.F. Giurgiu, I.T.P.F. Timişoara – S.T.P.F.  Mehedinţi si Direcţia Poliţiei de Frontieră Ruse,  pentru efectuarea controlului comun şi a supravegherii fluviului Dunărea, şi pentru patrularea terestră şi fluvială în echipe mixte în zonele de responsabilitate ale celor două parţi au avut loc întâlniri de lucru cu organele poliţiei de frontieră bulgare la care au participat – din partea română –   şefii S.T.P.F.  în calitate de  reprezentanţi de frontieră şi şefii S.P.F-urilor subordonate.

Potrivit celor prezentate, la frontiera fluvială cu R. Bulgaria s-au desfăşurat în anul 2023 următoarele activităţi: 

– 55 de întâlniri de lucru (în scădere cu 13%), din care :

– 7 întâlniri de lucru la nivelul conducerii I.T.P.F. Giurgiu;

– 48 întâlniri de lucru la nivelul conducerii serviciilor teritoriale;

– 96 comunicări scrise (48 din partea României, 48 din partea R. Bulgaria) – idem în anul 2022;

– executarea unui număr de 226 misiuni (125 misiuni de patrulare terestră şi 101 misiuni de patrulare pe fluviul Dunărea) – în scădere cu 12%.

CONCLUZII

La nivelul inspectoratului teritorial s-a asigurat aplicarea unitară a standardelor europene, legislaţiei naţionale şi a dispoziţiilor I.G.P.F. / I.T.P.F. pe linia prevenirii si combaterii migrației ilegale și a celorlalte tipuri de infracţiuni transfrontaliere. Totodată a fost monitorizat şi evaluat permanent modul de acţiune privind prevenirea şi combaterea infracționalității, în vederea respectării prevederilor aquis-ului Schengen, precum şi pentru implementarea recomandărilor experţilor europeni.

Se constată o creștere a activităților desfășurate, cât și a rezultatelor obținute, după cum urmează:

– Valorile de trafic prin P.T.F. au crescut cu 8% în cazul persoanelor și cu 4,22% în cazul mijloacelor de transport;

– Față de cetățenii români au fost aplicate cu 22% mai multe măsuri de nepermitere a ieșirii din România, iar față de cetățenii străini cu 125% mai multe măsuri;

– Au fost depistate cu 27% mai multe fapte ilegale, din care infracțiunile constatate sunt în creștere cu 72%, iar contravențiile în scădere cu 3,27%;

– Cea mai mare creștere (de 2,5 ori) s-a înregistrat în cazul infracțiunilor privind încălcarea dreptului de proprietate intelectuală.

– În ceea ce privește valoarea bunurilor confiscate se constată o creștere de 243%, față de valoarea celor confiscate în anul 2022;

– Pe linia traficului ilegal cu țigări numărul de cazuri descoperite s-a dublat, de la 77 cazuri în anul 2022, la 177 cazuri în anul 2023, iar numărul de țigarete descoperite a crescut cu 61%;.

PRIORITĂȚI INSTITUȚIONALE PENTRU ANUL 2024

– Fluidizarea traficului prin punctele de trecere a frontierei aflate în subordine;

– Continuarea procesului de implementare a proiectelor finanţate din Fonduri Europene;

– Combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere.

– Lupta împotriva corupției.

– Pregătirea personalului.

ITPF GIURGIU

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER