21 februarie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

ANAF ANUNȚĂ CREȘTEREA VENITURILOR BUGETARE ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a colectat venituri bugetare în semestrul I al anului  2018 în sumă totală de 112.795,4 mil.lei, ceea ce reprezintă

o depăşire cu 13,5%indice nominal, respectiv cu 13.434,7 mil.lei mai mult față de perioada similară a anului 2017 ( 99.360,7 mil.lei ).

Gradul de realizare a programului de încasări stabilit prin legile bugetare anuale este de 101,8%, ceea ce înseamnă un plus de 1.957,6 mil.lei față de programul comunicat de  M.F.P., respectiv 110.837,8 mil.lei;

 

Situația detaliată pe luni/trimestre se prezintă astfel:

            mil.lei    
Perioada Realizari
2017
Program MFP 2018 Realizari
2018
Realizari 2018
/Realizari 2017
Realizari 2018
/Program 2018
 
dif (+/-) % dif (+/-) %  
Ianuarie 17.742,0 18.171,4 19.266,2 1.524,2 108,6% 1.094,8 106,0%  
Februarie 13.319,7 15.445,4 15.732,2 2.412,5 118,1% 286,8 101,9%  
Martie 18.143,2 20.695,1 19.407,2 1.264,1 107,0% -1.287,9 93,8%  
Total

Trim. I

49.204,8 54.311,9 54.405,5 5.200,7 110,6% 93,6 100,2%  
Aprilie 18.043,9 20.466,6 21.196,9 3.153,1 117,5% 730,3 103,6%  
Mai 15.584,8 17.607,1 18.122,5 2.537,7 116,3% 515,4 102,9%  
Iunie 16.527,3 18.452,2 19.070,4 2.543,2 115,4% 618,2 103,4%  
Total

Trim. II

50.155,9 56.525,9 58.389,9 8.234,0 116,4% 1.864,0 103,3%  
Total

SEM. I

99.360,7 110.837,8 112.795,4 13.434,7 113,5% 1.957,6 101,8%  

 

         

 

La bugetul de stat  s-au încasat 68.171,2 mil.lei, cu 3.213,2 mil. lei mai mult faţă de aceeaşi perioadă din 2017 (64.958 mil. lei).

Încasările la T.V.A. și accize, care dețin ponderea cea mai mare în totalul încasărilor la bugetul de stat, au înregistrat următoarea evoluție :

 

 

 

 

 

       

 

 

mil.lei
  SEMESTRUL I Raport
%
Diferente absolute
 (+/-)
2017 2018 2018/2017 2018-2017
A 1 2 3=2/1 4=2-1
TVA brut colectată 31.919,6 35.554,9 111,4% 3.635,3
Accize colectate
(exclusiv taxa pe viciu)
11.435,2 12.790,7 111,9% 1.355,5
 
TVA restituită 6.628,6 8.780,2 132,5% 2.151,6
Accize restituite 60,2 276 458,2% 215,8

 

 

 

La bugetele de asigurări sociale au fost colectate venituri în sumă de 43.983,3 mil.lei, cu 10.223,8 mil.lei mai mult ( 130,3% – indice nominal), față de semestrul I din 2017 (33.759,5 mil.lei ). Gradul de realizare a programului rezultat din legile bugetare anuale  (41.459,7 mil.lei ) fiind  de 106,1%.

 

 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER