22 iulie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

APIA ÎNCEPE PLĂȚILE ÎN AVANS PENTRUO NOUĂ SERIE DE FERMIERI

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)informează fermierii că, la data de 16 octombrie 2020, dă startul plăților în avans în cadrul schemelor de plăți directe și al măsurilor de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale.

Astfel, reamintim fermierilor că, prin Hotărârea de Guvern nr. 819/2020, au fost stabilite cuantumurile la hectar ale plăților directe care se acordă pentru anul de cerere 2020, astfel:

Denumire scheme APIA Cuantum 2020

(euro/ha)

Alocare 2020 (euro) conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 1017/2020
Schema de plată unică pe suprafață – SAPS 98,7381 974,939,000

 

Schema de plată redistributivă primul interval:1-5 ha inclusiv – 5,0000

al doilea interval: peste 5

și până la 30 ha inclusiv) – 48,1053

104,163,000
Schema de plată pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu (plata pentru înverzire) 57,8245  

570, 959,000

 

Schema de plată pentru tinerii fermieri 36,6119 20,547,000

 

  Cuantum 2020

(euro/cap)

Alocare 2020(euro) conform Hotărârii de Guvern  nr. 819/2020
Schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine  

17,9060

 

71,300,000

 

Nivelul plăților în avans va fi de până la 70% în cazul plăților directe, iar plățile se fac în lei, utilizând cel mai recent curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană anterior datei de 1 octombrie 2020 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, respectiv 4,8725 lei pentru 1 euro.

În cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale nivelul avansului va fi de până la 85%, la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 31 decembrie 2019, respectiv 4,7830 lei pentru 1 euro.

Cuantumurile aferente sprijinului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltarea rurală în Campania 2020 sunt stabilite prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 și se regăsesc accesând următorul link:

http://www.apia.org.ro/files/news_files/Anexa_cuantumuri_pentru_masurile_de_dezvoltare_rurala_PNDR.pdf

 

 

SERVICIUL SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE

 

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER