30 noiembrie 2023

Distribuie articolul pe

Facebook

BANI PENTRU STRATEGIILE DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Agenția pentru protecția Mediului Giurgiu informează publicul interesat în legătură cu oportunitățile de finanțare oferite în cadrul PNDR: Submasura 19.2 – Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala.

Această submăsură se adresează entităților juridice private/publice, stabilite prin fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală, cu respectarea prevederilor din Regulamentului Uniunii Europene 1305/2013;

Pentru operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv, pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul, GAL poate fi beneficiar cu condiția evitării conflictului de interese;

Printre obiectivele submăsurii, alături de cele cu caracter socio-economic, figurează și cel legat de conservare a resurselor și de protecție a mediului natural.

Se acordă sprijin nerambursabil până la 100% dar nu mai mult de 200.000 Euro/ proiect.

Alte detalii se pot obține direct de pe web-site-ul programului.

 

Biroul De Presa

APM Giurgiu

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER