22 februarie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

CAMPANIA AGRICOLĂ DE TOAMNĂ, COȘMARUL POMPIERILOR!

În perioadele călduroase de primăvară şi toamnă creşte numărul arderilor necontrolate, determinate de inconştienţa unor cetăţeni care găsesc cea mai bună metodă de curăţare a terenurilor, incendierea acestora. Îngrijorător este faptul că aceşti oameni nu-şi dau seama cât de gravă este acţiunea lor care poate duce la un adevărat dezastru.

Pentru informarea şi conştientizarea populaţiei asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice utilizării focului deschis pentru igienizarea terenurilor agricole sau de efectuare a curăţeniei în gospodării prin arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale, enumerăm câteva prevederi legale specifice ce trebuiesc respectate pe timpul desfăşurării acestor activităţi:

 • la arderea miriştilor:
 1. condiţii meteorologice fără vânt;
 2. parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
 3. izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
 4. desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 5. asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
 6. asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
 7. asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
 8. pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.
 • la arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale:
 1. condiţii meteorologice fără vânt;
 2. colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
 3. executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
 4. curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5m;
 5. desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 6. asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
 7. supravegherea permanentă a arderii;
 8. stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
 9. se interzice acoperirea cu pământ a focarelor.

Primarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa cetăţenilor prevederile generale şi specifice care trebuie să fie respectate când execută arderi de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale.

ATENŢIE: Arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, a cărui emitere se face prin grija primarului, de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau altă persoană desemnată în acest sens.

Se exceptează de la această prevedere, executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti.

REŢINEŢI: Potrivit O.U.G. 195/2005 modificată şi aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului, deţinătorii legali de terenuri nu ard miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgente

Pentru nerespectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice utilizării focului deschis pentru arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale, cetăţenii riscă sancţiuni contravenţionale, după cum urmează :

 1. amendă contravenţională de la 100 la 500 lei (conf. art. 1, pct. 1, lit. d) din H.G.R. 537/2007), pentru:
 • neluarea tuturor măsurilor pentru stingerea jarului rezultat în urma arderilor miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale;
 1. amendă contravenţională de la 500 la 1.000 lei (conf. art. 1, pct. 2, lit. g) din H.G.R. 537/2007),pentru:
 • folosirea maşinilor şi utilajelor agricole fără dispozitive ori site parascântei, în locuri cu pericol de incendiu;
 1. amendă contravenţională de la 1.000 la 2.500 lei (conf. art. 1, pct. 3, lit. r) şi s) din H.G.R. 537/2007),pentru:
 • arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale fără obţinerea permisului de lucru cu foc;
 • neluarea tuturor măsurilor pe timpul arderii pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;
 • amenajarea locurilor unde se utilizează focul deschis în condiţii şi la distanţe ce favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.

ISU GIURGIU

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER