29 februarie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

CONDIȚII MAI DURE PENTRU ORGANIZATORII ȘI PARTICIPANȚII LA TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII

Începând cu 1 august 2018, organizatorii de târguri și expoziții de produse alimentare și operatorii economici expozanți vor trebui să respecte o serie de  condiții pentru a putea fi garantată siguranța alimentelor, iar alimentele obținute, transportate, depozitate, expuse și comercializate să nu reprezinte un risc privind sănătatea publică.

Astfel, organizatorul târgului/expoziției de produse alimentare are obligația de a solicita în scris la direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor pe raza căreia se organizează evenimentul, obținerea avizului temporar de funcționare a târgurilor/expozițiilor de produse alimentare, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de începerea desfășurării evenimentului.

Documentele necersare pentru obținerea avizului temporar de funcționare sunt următoarele:

1. Cererea scrisă, semnată de reprezentantul legal al organizatorului, în care se precizează:

– denumirea și adresa sediului social al organizatorului, după caz denumirea și adresa instituției organizatoare;

– adresa unde se va desfășura târgul, expoziția de produse alimentare

– activitățile care se vor desfășura în târgul, expoziția de produse alimentare  (comercializare, preparare de alimente, servire etc.);

– tipurile/categoriile de produse supuse vânzării cu amănuntul;

– perioada desfășurării târgului, expozițieide produse alimentare, precum și orarul de funcționare.

2. O listă a operatorilor din domeniul alimentar (expozanți), în care să fie precizate denumirile operatorilor, adresele punctelor de lucru, tipurile de produse comercializate, numerele de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru fiecare operator în parte, precum și numele și datele de contact ale reprezentanților acestora.

3. O schiță generală cu incinta/zonele/spațiile unde expozanții care comercializează/expun alimente sunt amplasați în perimetrul târgului/expoziției de produse alimentare.

4. Copiile documentelor de înregistrare/autorizare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, emise de către direcțiile sanitare veterinare județene, copii după certificatele/atestatele de producător , emise de către primăriile locale, după caz.

Organizatorul târgului/expoziției de produse alimentare are obligația de a asigura următoarele facilități și echipamente:

– incinte mobile și/sau temporare, unde să prepare, expună și comercializa alimente, astfel amplasate, concepute, construite și menținute în bună stare de igienă pentru a se evita riscul de contaminare, în special de către animale și dăunători;

– grupuri sanitare funcționale, precum și facilități de spălare și uscare/ștergere igienică a mâinilor, atât pentru comercianți cât și pentru consumatori;

– mijoace și/sau spații/containere adecvate pentru depozitarea și eliminarea, în bune condiții de igienă, a substanțelor și deșeurilor periculoase și/sau necomestibile (lichide sau solide), inclusiv a deșeurilor menajere pentru a se evita orice acumulare a acestora în zonele în care se regăsesc alimentele;

– spații și echipamente pentru depozitarea/expunerea alimentelor, amplasate în locuri/zone care să permită evitarea riscului de contaminare;

– echipamente/instalații care au suprafața ce intră în contact cu produsele alimentare în bună stare de igienă, ușor de curățat și, după caz, dezinfectat;

– o sursă suficientă de apă potabilă rece și caldă, după caz;

– o cantitate suficientă de gheață, care trebuie să provină din apa potabilă și să fie manipulată și depozitată în condiții adecvate pentru a nu reprezenta o sursă de contaminare a alimentelor, după caz;

– o sursă corespunzătoare de energie electrică, după caz, prin care să se asigure funcționarea corespunzătoare a agregatelor/vitrinelor frigorifice și care să fie prevăzute cu termometre de măsurare a temperaturii.

Restul instrucțiunilor tehnice pentru organizarea și funcționarea târgurilor și expozițiilor de produse alimentare, aplicabile de la 1 august 2018, se regăsesc în următorul link: http://www.primariagiurgiu.ro/portal/giurgiu/primarie/portal.nsf/0/ADB4F7A324C33F53C2257C760022F186/$FILE/Instructiuni%20tehnice%20targuri%20produse%20alimentare.pdf – anunță Primăria Giurgiu, pe siteul instituției.

 

 

 

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER