29 mai 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

DEȘI VREMEA PARE A SE ÎNDREPTA, INUNDAȚIILE CONTINUĂ SĂ FACĂ RAVAGII ÎN JUDEȚ

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a emis, duminică, un nou comunicat de presă, în care prezintă situația din județ la ora 14:

”1. Informări/ Avertizări:

INHGA a emis Atenționare hidrologică:

– COD GALBEN pentru perioada 26.03.2018, ora 15:00 – 06.04.2018, ora 16:00, pe tot sectorul românesc al Dunării, aval de S.H.E.N. Porțile de Fier, pentru creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

INHGA a emis Avertizare hidrologică:

– COD PORTOCALIU pentru perioada 26.03.2018, ora 15:00 – 04.04.2018, ora 16:00, pe Dunăre, sector aval Calafat – Oltenița, pentru creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de inundație.

ANM a emis o Informare meteorologică:

– pentru data de 01.04.2018 între orele 06.00-23.00 pentru intensificări temporare ale vântului și ploi moderate cantitativ.

 

  1. Situația hidro-meteorologică

În ultimele ore pe raza județului Giurgiu s-au înregistrat precipitații la următoarele posturi pluviometrice: Ogrezeni pp=4.0 l/mp, Malu Spart pp=4.2 l/mp, Grădinari pp=2.8 l/mp, Mihăilești pp=3.0 l/mp, Făcău pp=2.7 l/mp, Vadu Lat pp=4.0 l/mp, Crovu pp=2.4 l/mp, Giurgiu pp=4.2 l/mp. Nu s-au înregistrat alte fenomene meteorologice periculoase.

Râurile interioare care străbat județul Giurgiu sunt în scădere, nivelurile și debitele situându-se sub cotele de atenție, cu excepția râurilor: Neajlov-secțiunea Călugăreni și Glavacioc-secțiunea Crovu, situația cotelor fiind următoarea:

– La stația hidrometrică de la Călugăreni, de pe râul Neajlov la ora 12:00 nivelul înregistrat era de 250 cm, cu 30 cm peste cota de atenție și 10 cm sub cota de inundație, în scădere cu 3 cm față de nivelul înregistrat la ora 06:00;

– La stația hidrometrică de la Crovu, de pe râul Glavacioc la ora 12:00 nivelul înregistrat era de 218 cm, cu 18 cm peste cota de atenţie și 32 cm sub cota de inundaţie, în scădere cu 4 cm față de nivelul înregistrat la ora 06:00.

Fluviul Dunărea are tendință de scădere în secţiunea port Giurgiu, la ora 12.00 nivelul situându-se cu 67 cm peste cota de atenție (637 cm cu un debit de 12.490 mc/s, în scădere cu 1 cm comparativ cu nivelul înregistrat la ora 08.00 și cu 3 cm sub cota de inundație).

 

  1. Situaţie operativă şi U.A.T.-uri afectate

În acest moment, la nivel județean, unitățile administrativ-teritoriale Călugăreni, Ghimpaţi şi Comana sunt afectate de creșterile debitelor râurilor, respectiv topirea zăpezii, astfel (situație centralizată):

– 850 hectare pășuni;

– 301 hectare teren arabil;

– 600 hectare păduri;

– 8 grădini;

– DC 107 pe raza comunei Călugăreni, inundat pe o lungime de 2 km;

– 0.5 km străzi pe raza comunei Ghimpaţi;

– staţia de epurare Copaciu.

De asemenea, pe raza U.A.T.-uri anterior menționate se face monitorizarea permanentă a modului de evoluție a cotelor râurilor, în scopul intervenției în timp oportun dacă situația o va impune.

 

 

 

Situaţia existentă la nivelul U.A.T.-urilor afectate (situație defalcată):

Nr. crt. U.A.T. Curs de apă Obiective afectate Cauzele afectării
1. Călugăreni Neajlov – 600 hectare păduri revărsare râu Neajlov
Câlniștea – 300 hectare teren arabil

 

revărsare râu Câlniștea
Neajlov + Câlniștea – 850 hectare pășune

– 8 grădini inundate

revărsare confluență Neajlov + Câlniștea
Neajlov – DC 107 inundat pe o lungime de circa 2 km

– târg comunal inundat în întregime

revărsare râu Neajlov
2. Ghimpaţi – staţia de epurare Copaciu topirea zăpezii
Câlniștea – 0.5 km străzi

– 1 pod (eroziune mal)

revărsare râu Câlniștea
3. Comana Neajlov – 1 hectar teren arabil revărsare râu Neajlov

 

Echipajele I.S.U. “Vlaşca” Giurgiu au intervenit în perioada 31.03.2018, ora 08.00 – 01.04.2018, ora 08.00 la un număr de 2 situații de urgență provocate de topirea zăpezii, după cum urmează:

 

Nr. crt. Localitatea unde s-a intervenit / se intervine Obiective afectate Subunitatea care a intervenit / intervine Forțe și mijloace participante
1. Călugăreni două curți P.L. Călugăreni 1 ASAS

1 MPT

1 MPR

4 subofițeri

2. Clejani o curte G.I. nr. 3

Roata de Jos

1 ASAS

1 MPT

6 subofițeri

* notă: GI – gardă de intervenție

ASAS – autospecială de stingere cu apă și spumă

MPR – motopompă remorcabilă

MPT – motopompă transportabilă

APIC – autospecială de primă intervenție și comandă

 

 

  1. MĂSURILE LUATE DE CĂTRE TOATE STRUCTURILE IMPLICATE ÎN GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE RISCURILE SPECIFICE ȘI RECOMANDĂRI

 

S.G.A. Giurgiu monitorizează în permanenţă evoluţia cotelor şi a debitelor Dunării, având pregătite forţe, mijloace şi materiale, pentru a interveni în orice moment dacă situaţia o va impune.

La nivelul C.J.S.U. Giurgiu, Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă-Prefectul judeţului, doamna Nina Carmen Crişu, a dispus intrarea în dispozitivul de apărare a C.J.S.U. Giurgiu și a C.L.S.U. riverane fluviului Dunărea (Giurgiu, Găujani, Vedea, Malu, Slobozia, Oinacu, Gostinu, Băneasa, Prundu și Greaca) cu respectarea următoarelor măsuri:

-monitorizarea permanentă a  fenomenelor vizate;

-verificarea funcţionării fluxului informaţional operativ decizional;

-pregătirea şi angrenarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie pentru a participa la acţiunile de limitare şi înlăturare a efectelor eventualelor inundaţii;

-supravegherea digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, în special în zonele critice (zonele de traversare a conductelor, zonele în care la viiturile anterioare s-au produs infiltraţii pe sub/prin dig);

-întreruperea alimentării cu energie electrică a obiectivelor aflate în zonele inundabile;

-evacuarea bunurilor şi obiectivelor aflate în administrare şi amplasate în zonele inundabile;

-asigurarea funcţionării la capacitate a amenajărilor de desecare din incintele îndiguite în vederea evitării unor eventuale inundaţii din ape interne către A.N.I.F.-Unitatea de Administrare Giurgiu;

-supravegherea lucrărilor de traversare a digurilor longitudinale de către conductele staţiilor de pompare aflate în administrarea A.N.I.F. Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare – Teleorman – Neajlov – Unitatea de Administrare Giurgiu;

-evacuarea utilajelor, depozitelor de material lemnos şi a altor obiective existente în zona dig-mal.

De asemenea, prin ordin de prefect, s-au constituit două comisii mixte de monitorizare a stării tehnice a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor de la Dunăre, formate din reprezentanţi ai S.G.A. Giurgiu, I.S.U. “Vlaşca” Giurgiu, A.N.I.F. Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare – Teleorman – Neajlov – Unitatea de Administrare Giurgiu, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu, fiecare comisie având traseul Giurgiu-Greaca, respectiv Giurgiu-Pietroşani.

 

 

  1. MĂSURI NECESARE PENTRU EVITAREA SAU DIMINUAREA PAGUBELOR

 

În datele de 27, 28 și 29.03.2018 echipe ale S.G.A. Giurgiu au acționat în comuna Buturugeni cu un buldoexcavator în scopul decolmatării canalului de preluare a apelor pluviale, în vederea evacuării apei rezultate în urma topirii zăpezii din zona gospodăriei de apă în râul Argeș.

În data de 27.03.2018 un număr de 15 pompieri din cadrul I.S.U. “Vlașca” Giurgiu alături de 15 angajați ai S.G.A. Giurgiu au intervenit pentru consolidarea și supraînălțarea malului drept al râului Neajlov în satul Sfântul Gheorghe (comuna Crevedia Mare), aval de pod, cu saci de nisip, pe o lungime de 50 m pentru protecția unei case de locuit.

În data de 28.03.2018, S.G.A. Giurgiu a intervenit cu un număr de 15 angajați, alături de C.L.S.U. Bulbucata pentru supraînălțarea malului drept al râului Neajlov în aval, la circa 250 m, de podul de pe DC Bulbucata – Teișori, cu 200 saci cu nisip și folie de protecție, pe o lungime de circa 20 m, pentru protecția a 7 case și la circa 2 km aval, cu 100 saci umpluți cu material local și folie, pentru protecția a 5 curți.

În cursul zilei de 29.03.2018, reprezentanți ai I.S.U. “Vlașca” Giurgiu alături de S.G.A. Giurgiu și reprezentanți ai autorităților locale din orașul Bolintin Vale au depus un efort colectiv pentru realizarea unui dig de protecție a unui număr de 3 case de locuit, în scopul supraînălțării malului drept al râului Sabar, precum și protejarea proprietăților anterior menționate de apa acumulată din topirea zăpezii.

În aceeaşi dată echipe ale S.G.A. Giurgiu au realizat un dig de protecție din 150 de saci de nisip, pe o lungime de 30 m, pentru protecția unei locuințe în comuna Călugăreni (revărsare râu Neajlov – mal drept).

De asemenea, se monitorizează cu atenție sporită evoluția nivelurilor pe râurile Neajlov, Dâmbovnic, Glavacioc și Sabar.”

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER