28 noiembrie 2023

Distribuie articolul pe

Facebook

INTENȚIONAȚI SĂ VĂ CUMPĂRAȚI VECHIME ÎN MUNCĂ? GRĂBIȚI-VĂ!

A mai rămas mai puțin de o lună până când expiră termenul-limită până la care se mai poate cumpăra vechimea în muncă, iar cei de la Casa de Pensii vin cu precizări legate de acest subiect:

”Încheierea contractului de asigurare socială în temeiul prevederilor Legii nr. 186/2016 poate fi solicitată numai în perioada 27.10.2016 – 27.04.2017.

  • Cine poate incheia contract de asigurare sociala

Poate încheia contract de asigurare socială, în temeiul acestui act normativ, orice persoană, indiferent de cetăţenie, cu domiciliul sau reşedinţa în România, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;

– nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea, respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;

nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.                                                     

Perioada pentru care se poate încheia asigurare în sistemul public de pensii, în baza acestui act normativ, este de cel mult 5 ani calendaristici anteriori încheierii contractului.

Perioadele de timp pentru care se incheie contract de asigurare  sunt numai cele anterioare datei la care sunt îndeplinite condițiile privind vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

În intervalul de 5 ani calendaristici anteriori încheierii contractului de asigurare socială, poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate, situate în acest interval.

Stagiul de cotizare în sistemul public de pensii se constituie din luna/lunile pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale actualizată, cu respectarea prevederilor Legii nr. 186/2016.

  • Baza de calcul

Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public și nici mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

  • Alte precizari

 

  • Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranşe lunare, fără a depăşi data de 04.2017 .
  • Suma reprezentând contribuţie de asigurări sociale datorată, care se achită într-o tranşă, se calculează astfel încât să fie corespunzătoare unei/unor luni întregi din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public.
  • În situaţia contractelor de asigurare socială încheiate în data de 04.2017, plata contribuţiei de asigurări sociale nu poate fi făcută decât într-o singură tranşă, în aceeaşi zi.
  • Suma reprezentând contribuţie de asigurări sociale datorată se actualizează cu indicele de inflaţie, conform prevederilor art. 6 alin.(2) din Legea nr.186/2016, ori de câte ori se face plata contribuţiei                                                                                                               

 

La nivelul CJP Giurgiu, din noiembrie pana la jumătatea lunii martie au optat pentru cumpararea de vechime un numar de 91 persoane. Astfel, in luna noiembrie au fost incheiate 29 contracte, iar in luna decembrie 11 contracte.

In anul 2017, a continuat inregistrarea acestui tip de contracte astfel: in luna ianuarie 18 contracte, in luna februarie 24 de contracte, iar in martie, pana la data de 15, 9 contracte.

In total s-au incasat 382.142 lei, si mai sunt de incasat 11.637 lei, pentru 8 persoane care au solicitat achitarea contributiei in transe.

Dintre contractele incheiate, un singur caz a optat pentru cumpararea perioadei maxime de 60 luni, pentru care a achitat in numerar intr-o singura transa suma de 15.584 lei,un singur caz a optat pentru 58 luni si unul pentru 57 luni. S-au inregistrat insa si 4 cazuri care au achitat pentru o singura luna de vechime .

 

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER