23 iulie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

NICIO ZI FĂRĂ CONTROALE ȘI SANCȚIUNI LA OJPC…

Data/perioada derulării controlului 30.10.2023-31.10.2023
Categorie acțiune                               Controale operative

 

Nume operator sancționat  

SC Hhm Rock Market SRL-fast-food, comuna Ulmi

 

Abateri constatate -paviment și pereți neigenizați

-nerespectarea regimului de  temperatură la masă caldă de depozitare a produselor

-folosirea unor agregate frigorifice  cu strat gros de gheață, grătare cu rugină, cu ventilatoare cu praf și grăsime

-folosirea unor ustensile de bucătărie insuficient igenizate

-lipsă graficelor de temperatură pentru agregatele frigorifice

-lipsă informațiilor referitoare la valoarea nutrițională a ingredientelor, la substanțe alergene și produse preparate din materii prime congelate

-lipsa buletinului de verificare metrologică a cântarului utilizat pentru dfeterminarea porțiilor

Sancțiuni -3 amenzi contravenționale în valoare de 25.000 lei
Măsuri dispuse -oprirea prestării serviciului până la remedierea deficiențelor constatate

-oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme

Nume operator sanctionat  

Andrei și Ioana Impex SRL-fast-food, Bolintin Vale

 

Abateri constatate -paviment și pereți neigenizați

-folosirea unor agregate frigorifice  insuficient igienizate, cu strat de rugină

-folosirea ustensilelor de bucătărie neprofesionale

-nerespectare regimului de temperatură recomandat de producător pentru unele produse alimentare

-folosirea unor materii prime fără elemente de identificare și caracterizare.

Sancțiuni -o amendă contravențională în valoare de 10.000 lei
Măsuri dispuse -oprirea prestării serviciului până la remedierea deficiențelor constatate

-oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme

Nume operator sanctionat  

Bidirici Company SRL-fast-food, Bolintin Vale

 

Abateri constatate -paviment și pereți neigenizați

-folosirea ustensilelor de bucătărie neprofesionale

-folosirea unor agregate frigorifice neigenizate , cu vopsea exfoliată, rugină pe grătar, cu chedere și mâner rupt, cu ventilatoare neigenizate cu strat grosier de praf

-folosirea unui grătar neigenizat

-lipsa graficului pentru schimbarea uleiului

-lipsa informațiilor referitoare la valoarea nutrițională a ingredientelor și la substanțe alergene

-folosirea unor materii prime fără elemente de identificare și caracterizare

Sancțiuni -2 amenzi contravenționale în valoare de 15.000 lei
Măsuri dispuse -oprirea prestării serviciului până la remedierea deficiențelor constatate

-oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme

Nume operator sancționat  

SC Grill la Sandu SRL-fast-food, loc. Giurgiu

 

Abateri constatate -folosirea unor frigidere cu grătare ruginite, neigenizate

-nerespectarea temperaturii  la masa caldă de minimum 60 grade pentru produsele finite

-folosirea unor ustensile neprofesionale

-folosirea unor materii prime fără informații de caracterizare a produsului

-folosirea unui cântar cu buletin verificare metrologică expirat

Sancțiuni -2 amenzi contravenționale în valoare de 25.000 lei

 

Măsuri dispuse -oprirea prestării serviciului până la remedierea deficiențelor constatate

-oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme

Nume operator sanctionat  

Good Food Grill SRL-fast-food, loc. Giurgiu

 

Abateri constatate -folosirea unor produse alimentare cu data durabilității minimale depășită

-folosirea unor produse alimentare nesigure, fără etichete privind datele de identificare și caracterizare produs

-nerespectarea regimului temperaturilor, comercializarea unor produse alimentare depozitate la o temperatură de +38 grade, fără ca aceasta să fie indicată de producător

-lipsă autorizație de funcționare emisă de primărie.

Sancțiuni -3 amenzi contravenționale în valoare de 15.000 lei
Măsuri dispuse -oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme
Nume operator sanctionat  

Loyal Contrasimex SRL- magazin alimentar, loc Giurgiu

 

Abateri constatate -nerespectarea regimului temperaturilor: comercializarea unor produse alimentare la  temperatura determinată cu termometrul din dotarea ANPC  +14,9 gradedeși cea recomandată de producător este de +6 -+8 grade

-comercializarea unor produse alimentare  fără a avea eticheta de produs tradusă în limba română.

Sancțiuni -2 amenzi contravenționale în valoare de 10.000 lei

 

Măsuri dispuse -oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme

-oprirea temporară de la comercializare a produselor cu deficiențe de etichetare

Nume operator sanctionat  

SC MarGa SRL- magazin alimentar, loc Giurgiu

 

Abateri constatate -comercializarea unor produse zaharoase fărăa avea informațiile traduse în limba română, pe etichetă

-lipsă graficelor de temperatură pentru monitorizarea agregatelor frigorifice

-lipsă verificării metrologice pentru cântarele aflate în uz

-nerespectarea temperaturii recomandate de producător pentru unele produse alimentare comercializate

Sancțiuni -3 amenzi contravenționale în valoare de 25.000 lei
Măsuri dispuse -oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme

-oprirea temporară de la comercializare a produselor cu deficiențe de etichetare

 

 

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER